Здравето и безопасността

Линейка

Гражданска защита

Пазар

Пожарникарите

HEMS

HEMS и MEDEVAC: Анатомични ефекти от полета

Психологическите и физиологичните стресови фактори на полета имат много ефекти както върху пациентите, така и върху доставчиците. Този раздел ще прегледа основните психически и физически стресови фактори, общи за полета, и ще предостави основни стратегии за работа...

Екипировка

Разкази