Υγεία και Ασφάλεια

Ασθενοφόρο

Πολιτικής Προστασίας

Αγορά

Πυροσβέστες

HEMS

HEMS και MEDEVAC: Anatomic Effects of Flight

Οι ψυχολογικοί και φυσιολογικοί στρεσογόνοι παράγοντες της πτήσης έχουν πολλές επιπτώσεις τόσο στους ασθενείς όσο και στους παρόχους υπηρεσιών. Αυτή η ενότητα θα εξετάσει τους κύριους ψυχικούς και σωματικούς στρεσογόνους παράγοντες που είναι κοινές στην πτήση και θα παρέχει βασικές στρατηγικές για την εργασία…

Equipment

ιστορίες