امبولانس

حفاظت عمران

بازار

سلامت و امنیت

اطفال: موارد جدی دیابت نوع 1 در لیگوریا از زمان شروع شیوع بیماری کووید دو برابر شده است

لیگوریا ، داده های هشدار دهنده برای موارد دیابت نوع 1 از زمان ابتلا به بیماری همه گیر: طبق مطالعه بیمارستان گاسلینی در جنوا ، در یک سال موارد کتواسیدوز در کودکان بیش از دو برابر شده است. پزشکان به خانواده ها توصیه می کنند…

آتش نشانان

احاطه کرده

تجهیزات

داستان

تبلیغات

به روزنامه ما بپیوندید

کانال یوتیوب

تبلیغات