سلامت و امنیت

امبولانس

حفاظت عمران

بازار

آتش نشانان

احاطه کرده

HEMS و MEDEVAC: اثرات آناتومیک پرواز

عوامل استرس زا روانی و فیزیولوژیکی پرواز تأثیرات زیادی هم بر بیماران و هم بر ارائه دهندگان دارند. این بخش به بررسی عوامل استرس زای ذهنی و فیزیکی اولیه رایج در پرواز می پردازد و استراتژی های ضروری برای کار را ارائه می کند.

تجهیزات

داستان