HERA: התגובה של אירופה למצבי חירום בריאותיים

צעד קדימה באיחוד האירופי למוכנות ותגובה לבריאות לשעת חירום

היצירה והחשיבות של HERA

עם הקמתו של רשות מוכנות ותגובה לשעת חירום (HERA), ה האיחוד האירופי הראתה מחויבות נחושה לחיזוק יכולתה להגיב למצבי חירום בריאותיים. יוזמה זו, שהושק על ידי נשיא הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בנאום מצב האיחוד שלה, מייצג פרק מכריע בהגשמת איגוד הבריאות האירופי. HERA נובעת מההכרה שבעידן המסומן במצבי חירום בריאותיים תכופים, תגובה מתואמת ובזמן אירופאי חיונית להגנה על בריאות הציבור. הקמת רשות זו מבוססת על הניסיון שנצבר במהלך מגיפת COVID-19, שם התברר הצורך בגישה מובנית ויזומה יותר לניהול משברי בריאות.

התפקיד והתפקידים של HERA

HERA נועד לשפר את התיאום של ביטחון בריאותי בתוך האיחוד האירופי, תוך תגובה מיידית לאיומי בריאות עתידיים. ארגון הרשות בנוי לפעול בו שני שלבים נפרדים: האחד של הכנה והשני של משבר. בתוך ה שלב ההכנה, HERA תתמקד בזיהוי והשקעה בפיתוח, ייצור ואגירה של תרופות חיוניות. כמו כן, היא תעסוק בהכשרת מומחים לאומיים לטיפול טוב יותר במצבי חירום בריאותיים בביטחון ובמומחיות. במקרה של מצב חירום בריאותי ברמת האיחוד האירופי, HERA תעבור ל- מצב 'משבר', תוך ניצול כל כוח קבלת ההחלטות שלה כדי ליישם אמצעי חירום ולצפות התפתחות של מצבים קריטיים. שלב זה יבטיח כי אמצעי הנגד הרפואיים המרכזיים יופצו במהירות וביעילות, לאחר הליך שיטתי המותאם לנסיבות הספציפיות של הרגע.

משאבים, שיתופי פעולה והגישה הגלובלית של HERA

עם תקציב משמעותי, HERA עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם גופים קיימים כגון ECDC (המרכז האירופי למניעת ובקרת מחלות) וה EMA (סוכנות התרופות האירופית), כמו גם עם מדינות חברות, תעשייה, חברה אזרחית, ו אקדמיה. רשת שיתופית זו מייצגת מאמץ משותף להבטיח גישה משותפת למוכנות באירופה. יתר על כן, HERA גם משתפת פעולה באופן הדוק עם שותפים בינלאומיים כדי לחזק את המוכנות והתגובה העולמית, תוך הבטחה שמדינות ברחבי העולם מסוגלות לייצר חיסונים, תרופות ואספקה ​​רפואית בעת צרה.

צעדים עתידיים ויישום של HERA

HERA נכנסה לפעולה בשנת 2022. הצוות שלה פועל במרץ כדי להבטיח שהרשות תוכל למלא את תפקידה המכריע בהגנה על האיחוד האירופי מפני משברי בריאות עתידיים. היישום המלא של HERA מייצג אבן דרך משמעותית באופן שבו אירופה מטפלת במצבי חירום בריאותיים, ומספקת מסגרת מובנית וגמישה לניהול משברים עתידיים.

מקורות

אולי תרצה גם