HERA: Europos atsakas į ekstremalias sveikatos problemas

Žingsnis į priekį Europos Sąjungoje siekiant pasirengimo ir reagavimo į ekstremalias situacijas sveikatos srityje

HERA kūrimas ir svarba

Įsteigus Pasirengimo sveikatai ir reagavimo į sveikatą tarnyba (HERA), Europos Sąjunga parodė ryžtingą įsipareigojimą stiprinti savo gebėjimus reaguoti į ekstremalias sveikatos problemas. Šią iniciatyvą pradėjo Europos Komisijos pirmininkas Ursula von der Leyen jos kalboje apie Sąjungos padėtį, yra esminis Europos sveikatos sąjungos įgyvendinimo skyrius. HERA kyla dėl pripažinimo, kad šiuo metu, kai dažnai kyla sveikatos problemų, būtina koordinuoti ir laiku reaguoti Europos lygiu, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. Šios institucijos steigimas pagrįstas patirtimi, įgyta per COVID-19 pandemiją, kai išryškėjo struktūriškesnio ir aktyvesnio požiūrio į sveikatos krizių valdymą poreikis.

HERA vaidmuo ir funkcijos

HERA sukurta siekiant pagerinti koordinavimą sveikatos saugumas Europos Sąjungoje, greitai reaguoti į būsimas grėsmes sveikatai. Institucijos organizacija sukurta taip, kad joje veiktų dvi skirtingos fazės: vienas pasiruošimo, o kitas – krizės. Viduje pasiruošimo etapas, HERA daugiausia dėmesio skirs pagrindinių vaistų identifikavimui ir investicijoms į kūrimą, gamybą ir atsargų kaupimą. Ji taip pat dalyvaus nacionalinių ekspertų mokymuose, kad būtų galima geriau pasitikėdami ir sukaupę patirties spręsti sveikatos krizes. Esant ekstremaliajai sveikatos situacijai ES lygmeniu, HERA pereis prie „krizinis“ režimas, išnaudodama visas savo sprendimų priėmimo galias skubioms priemonėms įgyvendinti ir kritinių situacijų vystymuisi numatyti. Šis etapas užtikrins, kad pagrindinės medicininės atsakomosios priemonės būtų paskirstytos greitai ir veiksmingai, laikantis sistemingos procedūros, pritaikytos konkrečioms šio momento aplinkybėms.

Ištekliai, bendradarbiavimas ir HERA visuotinis požiūris

Turėdama didelį biudžetą, HERA glaudžiai bendradarbiauja su esamomis įmonėmis, tokiomis kaip ELPKC (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras) ir EMA (Europos vaistų agentūra), taip pat su valstybės narės, pramonė, pilietinė visuomenėir akademija. Šis bendradarbiavimo tinklas – tai bendros pastangos užtikrinti bendrą požiūrį į pasirengimą Europoje. Be to, HERA taip pat glaudžiai bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais, siekdama sustiprinti pasaulinį pasirengimą ir reagavimą, užtikrindama, kad pasaulio šalys prireikus būtų pajėgios gaminti vakcinas, vaistus ir medicinos reikmenis.

Ateities žingsniai ir HERA įgyvendinimas

HERA pradėjo veikti 2022 m. Jos komanda uoliai dirba siekdama užtikrinti, kad institucija galėtų atlikti savo lemiamą vaidmenį saugant Europos Sąjungą nuo būsimas sveikatos krizes. Visiškas HERA įgyvendinimas yra svarbus etapas sprendžiant Europos sveikatos krizių problemas, sudarant struktūrizuotą ir atsparią būsimų krizių valdymo sistemą.

Šaltiniai

tau taip pat gali patikti