Pārlūkošanas kategorija

Civilā aizsardzība

Civilā aizsardzība un civilā aizsardzība ir centrālais pīlārs pret dabas katastrofām, katastrofām un ārkārtas situācijām. Brīvprātīgajiem un speciālistiem, kas iesaistīti noturības sistēmās, ir nepieciešama informācija, lai tie labāk darbotos lielās ārkārtas situācijās.

“Drošības vietas” izšķirošā loma

Glābšana jūrā, kas ir POS noteikums Krasta apsardzei ir daudz noteikumu par cilvēku glābšanu uz laivām. Lai gan tāpēc ir viegli domāt, ka nelaimē nonākuša cilvēka glābšana jūrā ir vienkārša un bez lielas birokrātijas...