Itālijas Sarkanais Krusts frontes līnijā cīņā pret vardarbību pret sievietēm

Pastāvīga apņemšanās veicināt kultūras pārmaiņas un sieviešu aizsardzību

Satraucošā vardarbības pret sievietēm parādība

Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktā Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai atklāj satraucošu realitāti: kopš gada sākuma nogalinātas 107 sievietes, vardarbības ģimenē upuri. Šis traģiskais un nepieņemamais skaitlis uzsver dziļu kultūras pārmaiņu steidzamību pasaulē, kurā katra trešā sieviete cieš no vardarbības un tikai 1 % upuru ziņo par vardarbību.

Itālijas Sarkanā Krusta loma

Šodien Itālijas Sarkanais Krusts (ICRC) pievienojas globālajam aicinājumam apkarot vardarbību pret sievietēm. Organizācija ar tās prezidenta Valastro atbalstu uzsver kolektīvās atbildības nozīmi šīs parādības apkarošanā. CRI, izmantojot savus pretvardarbības centrus un skaitītājus, kas izplatīti visā valstī, piedāvā būtisku atbalstu sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības.

Atbalsts un palīdzība grūtībās nonākušām sievietēm

CRI centri ir būtiski enkurpunkti sievietēm, kas cietušas no vardarbības. Šīs drošās vietas sniedz psiholoģisku, veselības, juridisku un ekonomisku palīdzību, un tās ir būtiskas, lai palīdzētu sievietēm ziņot un pašnoteikties. Organizācijai ir galvenā loma palīdzības un aizsardzības piedāvāšanā, pierādot, ka dzimuma vardarbības apkarošana ir ikviena pienākums.

Izglītība un informēšana

CRI velta ievērojamus resursus izglītības iniciatīvām, īpaši jauniešiem, lai veicinātu dzimumu līdztiesību un pozitīvu izaugsmi kā pārmaiņu aģentu sabiedrībā. 2022./2023.mācību gadā vien vairāk nekā 24 tūkstoši skolēnu tika iesaistīti izglītojošās aktivitātēs ar mērķi veicināt viņu izpratni un apņēmību pret vardarbību pret sievietēm.

Līdzekļu vākšana brīvprātīgo sieviešu atbalstam

CRI nesen uzsāka a līdzekļu vākšanas pūles atbalstīt brīvprātīgos un brīvprātīgos, kuri nenogurstoši strādā teritorijās, lai palīdzētu sievietēm, kurām tas visvairāk nepieciešams. Šo līdzekļu vākšanas centienu mērķis ir stiprināt atbalsta tīklu un nodrošināt, ka ir pieejami nepieciešamie resursi, lai turpinātu šo izšķirošo cīņu.

Kopīga apņemšanās nākotnei bez vardarbības

Cīņa pret vardarbību pret sievietēm prasa pastāvīgu un vienotu visu sabiedrības locekļu apņemšanos. Itālijas Sarkanā Krusta piemērs parāda, ka ar izglītības, atbalsta un izpratnes vairošanas palīdzību ir iespējams panākt kultūras pārmaiņas un nodrošināt drošu un bez vardarbības nākotni visām sievietēm.

Attēli

Wikipedia

avots

Itālijas Sarkanais Krusts

Jums varētu patikt arī