EENA: solis uz priekšu dzīvību glābšanā

EENA iesaka uzlabot zvanītāja atrašanās vietas informāciju mobilajām ārkārtas situācijām

Nozīmīgā attīstībā, Eiropas Neatliekamās palīdzības numuru asociācija (EENA) ir iesniegusi virkni būtisku ieteikumu, kuru mērķis ir uzlabot ārkārtas zvanītāja atrašanās vietas informācijas precizitāti un uzticamību mobilās palīdzības saziņai. Iniciatīva izstrādāta, reaģējot uz Eiropas Komisijas 16. gada 2022. decembrī izdoto deleģēto regulu, kas papildina Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu (Direktīva 2018/1972).

Bažas par informācijas koordināciju Eiropā

Jaunie Eiropas Komisijas izstrādātie noteikumi sniedz norādījumus par to, kā ES dalībvalstu “kompetentajām regulatīvajām iestādēm” ir jānosaka kritēriji ārkārtas sakaru izvietošanai. Dalībvalstīm ir noteikts termiņš līdz 5. gada 2024. martam, lai pieņemtu sākotnējās zvanītāja atrašanās vietas noteikšanas kritērijus, līdz ar tiesību akta stāšanos spēkā, kas iezīmē viena gada laika atskaites sākumu.

Tomēr EENA un citas ieinteresētās personas pauda bažas par zvanītāja atrašanās vietas informācijas koordinēšanu ES mērogā ārkārtas situācijā. Rezultātā EENA uzņēmās iniciatīvu izstrādāt visaptverošu ieteikumu kopumu šīs problēmas risināšanai.

Vietas noteikšanas tehnoloģiju kombinēta izmantošana

EENA ieteikumos ir noteikts, ka ES dalībvalstīm ir jānosaka kritēriji, kas nosaka horizontālās precizitātes aprēķinu 50 metri 80 procentiem no visiem ārkārtas saziņas līdzekļiem, kas rodas no mobilajām ierīcēm. Lai sasniegtu šo precizitātes līmeni, EENA ierosina kombinēti izmantot tīklā balstītas un no tālruņa atvasinātas zvanītāja atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/1972 noteikumiem, kas papildināta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2023/444. .

Šie ieteikumi netika sniegti atsevišķi; EENA sadarbojās ar galvenajām ieinteresētajām pusēm, kas sniedza vērtīgu ieskatu viedtālruņu iespējām, lai precīzi noteiktu zvanītāja atrašanās vietu un tīkla un pakalpojumu infrastruktūru, kas nepieciešama efektīvai atrašanās vietas pārsūtīšanai.

Turklāt EENA iesniegtajā dokumentā ir iekļauta padziļināta analīze par precizitātes un uzticamības kritērijiem, kas jau ir ieviesti valstīs visā pasaulē, kā arī statistika, ko apkopojuši Eiropas ātrās drošības atbildes punkti (Public Safety Answering Points) par atrašanās vietas informācijas precizitāti, kas iegūta no no mobilajām ierīcēm atvasināti ārkārtas sakari 2022. gadā.

EENA ieteikumi ir nozīmīgs solis ceļā uz reaģēšanas spēju uzlabošanu ārkārtas situācijās, nodrošinot, ka cilvēki iekļūst briesmu var atrast ātri un precīzi. Līdz ar šo kritēriju pieņemšanu dalībvalstīm ir cerība, ka ES izveidos stabilu sistēmu ārkārtas zvanītāja atrašanās vietas informācijai, glābjot dzīvības un uzlabojot vispārējo ārkārtas situāciju pārvaldību visā reģionā.

avots

EENA

Jums varētu patikt arī