De cruciale rol van de 'plaats van veiligheid'

Redding op zee, wat is de POS-regel

De Kustwacht heeft tal van regels met betrekking tot het redden van mensen op boord boten. Al is het daarom makkelijk om te denken dat het redden van iemand in nood op zee is eenvoudig en zonder veel bureaucratische hindernissen, helaas zijn er verschillende regels die moeten worden gevolgd.

Veilige haven of nabijgelegen haven

Laten we in dit geval eens kijken naar de POS-regel. Het staat voor Plaats van veiligheid en in ons jargon kan worden geïdentificeerd als veilige haven. Het is geenszins te verwarren met de nabijgelegen haven, wat een andere definitie is en zijn eigen regels heeft om te volgen.

Bij het definiëren van de SOP gaat men er namelijk van uit dat personen die in levensgevaar verkeren voldoende gered zijn, bijvoorbeeld door de komst van HEMS of een geschikt reddingsvoertuig. Als zodanig kunnen ze vervolgens worden overgedragen aan een haven waar ze basiszorg kunnen krijgen, zoals medische zorg, voedsel en water, maar ook onderdak om uit te rusten. De regels van de SOP kunnen echter bijzonder wispelturig zijn. Het is gemakkelijk om enkele diplomatieke incidenten te herinneren die vaak te maken hebben met de afstanden en urgentie die nodig zijn om mensen aan boord van de boot te redden.

De rol van civiele bescherming

De Civiele Bescherming kan momenteel worden betrokken bij de SOP, iets dat vanaf april 2023 ruimschoots zal worden gedekt door de Italiaanse staat. Gezien de enorme stroom migranten die door deze gebieden trekt, heeft men vaak niet alleen te maken met grote reddingssituaties, maar ook met echte rampen waarbij honderden, zo niet soms duizenden mensen betrokken zijn die een ernstig risico lopen voor hun eigen veiligheid. Dit risico loopt door tot aan de aankomst in de haven, waar dringende medische zorg en andere benodigdheden moeten worden verleend.

In dit geval werd ook de Civiele Bescherming ingehuurd om de immigranten te vervoeren. Zowel naar hun eigen centra als naar andere locaties die levensonderhoud kunnen bieden aan deze mensen als ze eenmaal voet op nationale bodem hebben gezet.

Er komen altijd veel migranten naar de Italiaanse wateren en Italië zal altijd de juiste steun bieden aan iedereen die op zoek is naar een veilige haven voor de verschrikkingen van verre oorlogen en wanhoop. Althans, zo wordt het vaak omschreven door de talloze reglementen en procedures rond redding op zee en natuurlijk alles wat de slachtoffers aangaat die dapper de zee oversteken tegen talloze risico's in.

Artikel bewerkt door MC

Andere klanten bestelden ook: