In Duitsland zal civiele bescherming aan kinderen op scholen worden onderwezen

In Duitsland wordt vanaf schooljaar 2023/2024 op scholen in Baden-Württemberg Civiele Bescherming onderwezen en wordt er jaarlijks een actiedag aan gewijd

Civiele bescherming – onderwijs aan kinderen in Duitsland

Om kinderen en jongeren bewust te maken van het omgaan met crises, wordt nu een jaarlijkse actiedag gepland.

Leraren hebben ook toegang tot diepgaande leeronderwerpen over hoe te handelen bij een ramp.

Tijdens de jaarlijkse actiedag maken scholieren kennis met de praktijk van de hulpdiensten bij brandweer en civiele bescherming.

Civiele bescherming in Duitsland: in juli 2023 wordt een projectlanceringsevenement gehouden

De minister van Binnenlandse Zaken van Baden-Württemberg, Thomas Strobl, benadrukt dat het belangrijker is dan ooit om mensen te helpen zichzelf te helpen.

Verder is het belangrijk om kinderen en jongeren in een vroeg stadium bewust te maken van de mogelijke gevaren en ze instinctief te leren in een bepaalde situatie het juiste te doen.

Daarom levert de federale staat nu bijzondere inspanningen op dit vlak, vervolgt Strobel.

In het kader van het project 'Rampenbeheersing op scholen' wordt dit schooljaar een informatiebrochure uitgedeeld aan alle schoolkinderen in Baden-Württemberg.

Het bevat praktische tips en nodigt tegelijkertijd gezinnen uit voor een gezamenlijk gesprek over het onderwerp civiele bescherming.

Lees ook:

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Smartphonegebruik tijdens verkeersongevallen: een onderzoek naar het 'Gaffer'-fenomeen in Duitsland

Duitsland, onderzoek onder reddingswerkers: 39% zou liever de hulpdiensten verlaten

Exoskeletten (SSM) hebben tot doel de ruggengraat van reddingswerkers te ontlasten: de keuze van brandweerkorpsen in Duitsland

Duitsland, 450 Malteser vrijwilligers helpen de Duitse Katholieke Dag

Hoe de ambulance goed te ontsmetten en schoon te maken?

Ambulancedesinfectie met behulp van een compact atmosferisch plasma-apparaat: een onderzoek uit Duitsland

Aarzeling tijdens het autorijden: we hebben het over amaxofobie, de angst om te autorijden

Veiligheid van de redder: percentages van PTSS (posttraumatische stressstoornis) bij brandweerlieden

Het risico van brandweerlieden op een onregelmatige hartslag gekoppeld aan het aantal brandblootstellingen op het werk

Ambulance Professionele Rugpijn Oorlog: Technologie, kunt u mij helpen?

Bron:

S+K

Andere klanten bestelden ook: