Gezondheidsuitgaven in Italië: een groeiende last voor huishoudens

De bevindingen van Fondazione Gimbe benadrukken een zorgwekkende stijging van de zorgkosten voor Italiaanse huishoudens in 2022, wat ernstige sociaal-gezondheidsvragen oproept.

Een groeiende financiële last voor gezinseenheden

De analyse uitgevoerd door Gimbe Foundation onderstreept een zorgelijke trend. Gedurende 2022, Italiaanse gezinnen moesten een aanzienlijke last dragen voor de gezondheidszorgkosten. Deze situatie roept ernstige sociaal-gezondheidsvragen op.

Toenemende financiële druk voor gezinseenheden

Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de uitgaven voor gezondheidszorg die rechtstreeks door Italiaanse gezinnen worden gedragen, bijna zijn bereikt 37 miljard euro in 2022. Een flinke stijging vergeleken met voorgaande jaren. Concreet moesten ruim 25.2 miljoen gezinnen gemiddeld € XNUMX,- uitgeven 1,362 euro voor zorgkosten. Een stijging van ruim 64 euro ten opzichte van het jaar ervoor: een flinke last.

Regionale verschillen en gezondheidsrisico's

Wat duidelijk naar voren komt is een duidelijke territoriale ongelijkheid. In de regio's van de Mezzogiorno, waar de levering van Essentiële zorgniveaus vaak ontoereikend is, hebben economische moeilijkheden een ernstiger impact. In deze gebieden meer dan 4.2 miljoen gezinnen moest de zorgkosten beperken. Bovendien moesten ruim 1.9 miljoen mensen om economische redenen afzien van gezondheidszorg. Een situatie die meer dan 2.1 miljoen behoeftige gezinnen blootstelt aan gezondheidsrisico's, wat een diepgaande kloof in de toegang tot zorg benadrukt.

De noodzaak van gericht beleid tegen armoede

De voorzitter van Fondazione Gimbe, Nino Cartabellottabenadrukt de urgentie van het aannemen van beleid gericht op armoedebestrijding. Niet alleen om een ​​waardige levensstandaard te garanderen, maar ook om de ongelijkheid in de toegang tot zorg aan te pakken en ernstige gevolgen voor de gezondheid van de meest kwetsbaren te voorkomen. Cartabellotta benadrukt vooral de risico van verdere verslechtering in Zuid-Italië. Op deze gebieden zouden de gezondheids-, economische en sociale gevolgen verder kunnen verergeren door de introductie van gedifferentieerde autonomie.

In 2022 bleek uit de analyse in Italië dat dit moet worden gewaarborgd eerlijke en toegankelijke zorg voor iedereen, waardoor de kosten voor gezinnen worden verlaagd en regionale verschillen worden overbrugd. Alleen door concreet beleid gericht op het bestrijden van armoede en het versterken van het nationale gezondheidszorgsysteem kan de gezondheid van iedere Italiaanse burger effectief worden beschermd, ongeacht de economische omstandigheden of woonplaats.

bronnen

Andere klanten bestelden ook: