Noodgevallen met ademhalingsproblemen: patiëntbeheer en stabilisatie

Ademnood (of kortademigheid) is de derde meest voorkomende noodsituatie waarop EMS-professionals reageren, goed voor meer dan 12% van alle noodoproepen

Ademnood, ook wel acute respiratory distress syndrome (ARDS) genoemd, is respiratoire insufficiëntie die wordt veroorzaakt door een snel optredende wijdverbreide ontsteking in de longen

Het kan voorkomen bij patiënten die ernstig ziek of ernstig gewond zijn.

Symptomen kunnen zijn: kortademigheid, snelle ademhaling en blauwachtige huidskleur.

Ademhalingsproblemen kan een ernstige, zelfs dodelijke aandoening zijn.

Iedereen die deze symptomen ervaart, moet onmiddellijk medische hulp zoeken.

Het diagnosticeren van de oorzaak van ademnood is niet eenvoudig en vereist klinische kennis, een zorgvuldig lichamelijk onderzoek en aandacht voor detail.

STRETCHERS, LONGVENTILATORS, EVACUATIESTOELEN: SPENCER PRODUCTEN OP DE DUBBELE BOOTH OP EMERGENCY EXPO

Wat is ademhalingsproblemen?

Ademnood, ook wel acute respiratory distress syndrome (ARDS) genoemd, is respiratoire insufficiëntie die wordt veroorzaakt door een snel optredende wijdverbreide ontsteking in de longen.

Patiënten met ARDS hebben ernstige kortademigheid en kunnen vaak niet ademen zonder de ondersteuning van een beademingsapparaat.

Symptomen kunnen kortademigheid (kortademigheid), snelle ademhaling (tachypnoe) en blauwachtige huidskleur (cyanose) zijn. Ademnood is een kritieke, vaak dodelijke aandoening, vooral bij ouderen en ernstig zieken. Indien niet goed behandeld, kunnen sommige extreme gevallen van ademnood leiden tot een verminderde kwaliteit van leven.

HET BELANG VAN OPLEIDING IN REDDING: BEZOEK DE SQUICCIARINI REDDINGSBAK EN ONTDEK HOE JE VOORBEREID KAN WORDEN OP EEN NOODGEVAL

Ademnood kan primair of secundair zijn:

 • Primaire ademnood betekent dat het probleem in de longen zit.
 • Secundaire ademnood betekent dat het probleem ergens anders in het lichaam zit en dat de longen compenseren.

Mogelijke primaire ademhalingsproblemen zijn:

 • Anafylaxie
 • Astma
 • COPD
 • Borstvliesuitstroming
 • Longontsteking
 • pneumothorax
 • Longoedeem

Mogelijke secundaire ademhalingsproblemen kunnen zijn:

 • diabetische ketoacidose
 • Hoofd trauma
 • Metabole acidose
 • Stroke
 • bloedvergiftiging
 • Toxicologische overdosis

Oorzaken van ademhalingsproblemen en behandeling

Ademnood heeft een reeks oorzaken die de behandeling kunnen beïnvloeden, dus EMT's moeten beginnen met het zorgvuldig overwegen van de oorzaak van de aandoening.

Bij ademnood ligt de focus meestal op de longen en auscultatie (luisteren naar geluiden uit de longen, het hart en andere organen).

De beoordeling van een EMS-aanbieder kan een lichamelijk onderzoek, incidentgeschiedenis en vitale functies omvatten alvorens te beslissen over de volgende stap in de behandeling en het vervoer van hun patiënt.

Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende soorten ademnood en een kort overzicht van de juiste behandeling voor elk type.

CARDIOBESCHERMING EN CARDIOPULMONALE RESUSCITATIE? BEZOEK NU DE EMD112 BOOTH OP EMERGENCY EXPO OM MEER TE LEREN

Luchtwegobstructie

Er zijn veel manieren waarop een vreemd voorwerp zich in een luchtweg kan nestelen en een obstructie kan veroorzaken.

Een beroerte kan bijvoorbeeld de slikreflexen beschadigen, waardoor de persoon meer geneigd is te stikken.

Consumptie van alcohol en sommige drugs kan ook de kokhalsreflex onderdrukken, wat ook tot verstikking kan leiden.

Behandeling: Als de luchtwegobstructie mild is en de patiënt krachtig hoest, mogen hulpverleners de patiënt niet hinderen bij het verhelpen van de obstructie.

Als de patiënt tekenen van ernstige luchtwegobstructie vertoont, zoals een stille hoest, cyanose of het onvermogen om te spreken of ademen, moet u ingrijpen.

Als een patiënt in sommige gevallen niet meer reageert, kunt u een vingerbeweging uitvoeren om de luchtwegobstructie te verwijderen, maar alleen als u ziet dat vast materiaal de luchtweg blokkeert.

Astma

Astma is een chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen.

Astma-aanvallen kunnen door veel verschillende oorzaken worden veroorzaakt, waaronder allergenen, infecties, lichaamsbeweging en roken.

Patiënten met astma zijn erg gevoelig voor zaken als stof, pollen, medicijnen, luchtverontreinigende stoffen en fysieke prikkels.

Tijdens een astma-aanval spannen de spieren rond de bronchiolen zich aan, zwelt de binnenkant van de bronchiolen op en vult de binnenkant van de bronchiolen zich met dik slijm.

Dit beperkt de uitademing van lucht uit de longen ernstig. Patiënten beschrijven vaak een voorgeschiedenis van astma en hebben een recept voor een inhalator met afgemeten dosis.

BehandelingBasic Life Support behandelingsoverwegingen zijn onder meer:

 • De patiënt kalmeren
 • Luchtwegbeheer
 • Zuurstof therapie
 • Assisteren met een voorgeschreven inhalator

COPD

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een groep ziekten die astma, emfyseem en chronische bronchitis omvat.

COPD veroorzaakt een langzaam proces van verwijding en verstoring van de luchtwegen en longblaasjes, en het omvat verschillende gerelateerde onomkeerbare aandoeningen die het vermogen om uit te ademen beperken.

Symptomen van COPD zijn onder meer kortademigheid, koorts en verhoogde sputumproductie.

De medische geschiedenis van de patiënt kan aandoeningen omvatten zoals infectie van de bovenste luchtwegen, chronische bronchitis, emfyseem, roken of werken met gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën, rook, stof of andere stoffen.

Behandeling. Veel voorkomende medicijnen voor COPD zijn onder andere:

 • Prednison
 • Proventil
 • Ventolin
 • atrovent
 • Azmacort

EMS-behandeling voor een COPD-patiënt met ademnood moet zuurstof met een hoog debiet omvatten.

Congestief hartfalen

Congestief hartfalen (CHF) is het gevolg van te veel vocht in de longen, waardoor het moeilijk wordt om lucht binnen te krijgen.

Dit in tegenstelling tot COPD-patiënten, die doorgaans moeite hebben om de lucht eruit te krijgen.

CHF treedt op wanneer de ventrikels verzwakt zijn door een hartaanval, onderliggende coronaire hartziekte, hypertensie of klepziekte.

Dit schaadt het vermogen van het hart om samen te trekken en te ledigen tijdens systole en bloed hoopt zich op in de longen en weefsels van het lichaam.

CHF is meestal chronisch met acute exacerbaties.

Tijdens een acute episode presenteert de patiënt zich meestal zittend, kortademig, zweetdrijvend en bleek of cyanotisch van kleur.

Ademhalingsgeluiden kunnen geratel of piepende ademhaling zijn.

De medische geschiedenis kan een verhoogde inname van zout, luchtweginfectie, niet-naleving van medicijnen, angina of symptomen van acuut coronair syndroom omvatten.

Behandeling. Veel voorkomende medicijnen zijn onder meer:

 • ACE-remmers
 • Furosemide (Lasix)
 • HCTZ (hydrochloorthiazide)
 • Bètablokkers
 • Angiotensine II-receptorblokkers
 • Digoxine (Lanoxin)

Bij de behandeling van patiënten die lijden aan congestief hartfalen, moet u de patiënt rechtop laten zitten en zuurstof met een hoog debiet toedienen.

U kunt ook positievedrukbeademing met een zakventielmasker (BVM) overwegen als de patiënt ernstige ademhalingsmoeilijkheden heeft.

Inademing Verwondingen

Inademingsletsel wordt veroorzaakt door het inademen van chemicaliën, rook of andere stoffen.

Veel voorkomende symptomen zijn kortademigheid, hoesten, heesheid, pijn op de borst als gevolg van bronchiale irritatie en misselijkheid.

Personen met verminderde ademhalingsreserve, waaronder een voorgeschiedenis van COPD of CHF, zullen waarschijnlijk een verergering van de ziekte ervaren.

Behandeling: Als een patiënt in ademnood verkeert, behandel hem dan onmiddellijk met zuurstof met een hoog debiet.

Ondersteun de ademhaling met een zakventielmasker (BVM) als de ademhalingsinspanning onvoldoende is, wat wordt aangegeven door een lage snelheid en slechte luchtuitwisseling.

Longontsteking

Symptomen van longontsteking zijn koorts, koude rillingen, hoesten (vaak met gelig sputum), kortademigheid, algemeen ongemak, vermoeidheid, verlies van eetlust en hoofdpijn.

Er kan pijn op de borst zijn geassocieerd met ademhaling (meestal scherp en stekend van aard) en verergerd door hoesten of diepe inspiraties.

Andere symptomen die soms aanwezig zijn, zijn geratel, een klamme huid, pijn in de bovenbuik en met bloed getint sputum.

Behandeling: Spoedeisende zorg voor longontsteking hangt af van de ernst van de ademhalingsmoeilijkheden van de patiënt, maar kan zuurstoftherapie omvatten.

pneumothorax

Een pneumothorax is de aanwezigheid van lucht tussen de twee lagen van de pleura, de membranen die de thorax bekleden en de longen omhullen.

Het wordt veroorzaakt wanneer een interne of externe wond lucht in de ruimte tussen deze pleurale weefsels laat komen, waardoor de longen kunnen instorten.

Een pneumothorax kan spontaan ontstaan ​​(bijvoorbeeld een ruptuur veroorzaakt door een ziekte of plaatselijke zwakte van de longwand) of als gevolg van een trauma (bijvoorbeeld een schotwond of steekwond).

Mensen met een voorgeschiedenis van pneumothorax of COPD lopen mogelijk een groter risico om deze medische aandoening te ervaren.

In sommige zeldzame gevallen kan zelfs krachtig hoesten een pneumothorax veroorzaken.

Een pneumothorax kan scherpe pijn op de borst en kortademigheid veroorzaken.

De ademhaling van de patiënt zal minder klinken en u kunt mogelijk lucht onder de huid van de patiënt voelen komen.

Behandeling:  EMS-behandeling van een pneumothorax omvat high-flow zuurstof. Wees verstandig met uw gebruik van overdrukventilatie. Het kan een spontane pneumothorax veranderen in een levensbedreigende spanningspneumothorax.

Spanningspneumothorax

Een spanningspneumothorax is een progressief verergerende pneumothorax die de functie van de longen en de bloedsomloop begint te beïnvloeden.

Het wordt veroorzaakt wanneer een longbeschadiging werkt als een eenrichtingsklep die vrije lucht in de pleurale ruimte laat stromen, maar de vrije uitgang van die lucht verhindert.

Druk bouwt zich op in de pleurale ruimte en comprimeert de longen en andere organen.

Vroege tekenen van een spanningspneumothorax zijn onder meer:

 • Verhoogde kortademigheid
 • cyanosis
 • Tekenen van shock
 • opgezwollen nek aderen
 • Verschuiving in PMI (punt van maximale intensiteit, waar het hart het luidst is door auscultatie)
 • Tracheale verplaatsing
 • Tracheale afwijking

Behandeling: Als de patiënt hypotensief is of tekenen van hypoperfusie vertoont, moeten hulpverleners een tijdelijke behandeling voor spanningspneumothorax starten.

Op open borstwonden moet een afsluitbaar verband worden aangebracht met een eenrichtingsluchtventiel om luchtophoping te voorkomen.

Deze terugslagklep kan worden gecreëerd door een occlusief verband aan te brengen en aan drie zijden af ​​te tapen.

De EMS-provider moet naalddecompressie op de borstwand uitvoeren om ingekapselde lucht te laten ontsnappen.

Longembolie

Een longembolie (PE) kan optreden wanneer een deeltje (zoals een bloedstolsel, vetembolie, vruchtwaterembolie of luchtbel) losraakt in de bloedbaan en naar de longen reist.

Als het deeltje vast komt te zitten in een hoofdtak van de longslagader, kan dit de bloedcirculatie naar de longen onderbreken.

Als bloed de longblaasjes niet kan bereiken, kan het niet worden geoxygeneerd.

Deze aandoening kan worden veroorzaakt door immobiliteit van de onderste ledematen, langdurige bedrust of een recente operatie.

Tekenen van PE zijn een plotseling begin van kortademigheid, snelle ademhaling, pijn op de borst verergerd door ademhaling en bloed ophoesten.

Behandeling: Longembolie is een levensbedreigende aandoening en moet worden behandeld met zuurstof met een hoog debiet en snel transport. Verplaats de patiënt voorzichtig om te voorkomen dat extra embolie (deeltjes) losraken.

Wanneer moet u het noodnummer bellen voor ademhalingsproblemen

Ademen is iets wat de meesten van ons instinctief doen, dag en nacht. We denken er niet eens over na.

Dus als u kortademigheid of moeite met ademhalen ervaart, kan dit behoorlijk alarmerend zijn.

Als u kortademigheid ervaart die uw dagelijkse routine of lichaamsfuncties verstoort, moet u het noodnummer bellen of iemand u naar het dichtstbijzijnde Eerste hulp per direct plannen.

U moet onmiddellijk het alarmnummer bellen als u kortademigheid ervaart samen met een van de volgende symptomen:

 • Pijn op de borst
 • Duizeligheid
 • Pijn die zich verspreidt naar uw armen, nek, kaak of rug
 • Zweten
 • Problemen met ademhalen
 • Hoe ademhalingsproblemen te behandelen

Als u kortademigheid ervaart, of kortademigheid samen met een van de hierboven genoemde symptomen, moet u het alarmnummer bellen of onmiddellijk naar een SEH gaan.

Behandeling van ademnood vereist een arts.

Het eerste doel bij het behandelen van ademnood is het verbeteren van het zuurstofgehalte in uw bloed.

Zonder voldoende zuurstof kunnen je organen het begeven. Het verhogen van uw zuurstofgehalte in het bloed kan worden bereikt door middel van aanvullende zuurstof of een mechanische ventilator die lucht in uw longen duwt.

Zorgvuldig beheer van eventuele intraveneuze vloeistoffen zal ook van cruciaal belang zijn.

DE RADIO VAN DE REDDERS VAN DE WERELD? BEZOEK DE RADIO EMS-STAND OP EMERGENCY EXPO

Mensen met ademnood krijgen meestal medicijnen om:

 • Voorkom en behandel infecties
 • Verlicht pijn en ongemak
 • Voorkom bloedstolsels in de benen en longen
 • Minimaliseer maagreflux
 • kalmeren

VS: hoe behandelen EMT's en paramedici ademhalingsproblemen

Voor alle klinische noodsituaties is de eerste stap een snelle en systematische beoordeling van de patiënt.

Voor deze beoordeling gebruiken de meeste EMS-providers in de VS de ABCDE nadering.

De ABCDE-benadering (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure) is van toepassing in alle klinische noodsituaties voor onmiddellijke beoordeling en behandeling.

Het kan met of zonder op straat worden gebruikt uitrusting.

Het kan ook in een meer geavanceerde vorm worden gebruikt waar medische hulpdiensten beschikbaar zijn, waaronder spoedeisende hulp, ziekenhuizen of intensive care-afdelingen.

Behandelingsrichtlijnen en bronnen voor medische eerstehulpverleners

Richtlijnen voor de behandeling van ademnood zijn te vinden op pagina 163 van de National Model EMS Clinical Guidelines van de National Association of State EMT Officials (NASEMSO).

Deze richtlijnen worden onderhouden door NASEMSO om het opstellen van klinische richtlijnen, protocollen en operationele procedures voor het EMS-systeem te vergemakkelijken.

Deze richtlijnen zijn ofwel evidence-based ofwel consensus-based en zijn opgesteld voor gebruik door EMS-professionals.

TRAINING: BEZOEK DE STAND VAN DMC DINAS MEDICAL CONSULTANTS IN EMERGENCY EXPO

De richtlijnen omvatten een snelle beoordeling van de patiënt op symptomen van ademnood, waaronder:

 • Kortademigheid
 • Abnormale ademhalingsfrequentie of inspanning
 • Gebruik van hulpspieren
 • Kwaliteit van luchtuitwisseling, inclusief diepte en gelijkheid van ademgeluiden
 • Piepende ademhaling, rhonchi, rellen of stridor
 • Hoest
 • Abnormale kleur (cyanose of bleekheid)
 • Abnormale mentale toestand
 • Bewijs van hypoxemie
 • Tekenen van een moeilijke luchtweg

Pre-ziekenhuisbehandelingen en -interventies kunnen zijn:

 • Niet-invasieve beademingstechnieken
 • Orofaryngeale luchtwegen (OPA) en nasofaryngeale luchtwegen (NPA)
 • Supraglottische luchtwegen (SGA) of extraglottische apparaten (EGD)
 • Endotracheale intubatie
 • Beheer na intubatie
 • Maagdecompressie
 • Cricothyroidotomy
 • Vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor stabilisatie van de luchtwegen

EMS-providers moeten verwijzen naar de Richtlijnen voor veldtriage van de CDC voor beslissingen over de bestemming van het vervoer van gewonde patiënten.

Lees ook

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Basisbeoordeling van de luchtwegen: een overzicht

Drie alledaagse praktijken om uw beademingspatiënten veilig te houden

Voordelen en risico's van pre-ziekenhuis Drug Assisted Airway Management (DAAM)

Respiratory Distress Syndrome (ARDS): therapie, mechanische ventilatie, monitoring

Pijn op de borst, beheer van spoedpatiënten

Ambulance: wat is een noodaspirator en wanneer moet deze worden gebruikt?

Noties van eerste hulp: de 3 symptomen van een longembolie

Snelle en vuile gids voor borsttrauma

Ademhalingsproblemen bij pasgeborenen: factoren om rekening mee te houden

Reanimatiemanoeuvres: hartmassage bij kinderen

Noodinterventies: behandeling van arbeidscomplicaties

Wat is voorbijgaande tachypneu van het pasgeboren of neonatale natte-longsyndroom?

Tachypnoe: betekenis en pathologieën geassocieerd met verhoogde frequentie van ademhalingshandelingen

Postpartumdepressie: hoe de eerste symptomen te herkennen en te overwinnen?

Postpartumpsychose: weten hoe ermee om te gaan

Klinische beoordeling: acuut ademhalingsnoodsyndroom

Aanvallen bij de pasgeborene: een noodgeval dat moet worden aangepakt

Stress en stress tijdens de zwangerschap: hoe zowel moeder als kind te beschermen?

Ademhalingsproblemen: wat zijn de tekenen van ademhalingsproblemen bij pasgeborenen?

Spoedgevallen pediatrie / neonatale respiratoire noodsyndroom (NRDS): oorzaken, risicofactoren, pathofysiologie

Respiratory Distress Syndrome (ARDS): therapie, mechanische ventilatie, monitoring

Bevalling en noodgevallen: complicaties na de bevalling

Tekenen van ademhalingsproblemen bij kinderen: basisprincipes voor ouders, kindermeisjes en leerkrachten

Drie alledaagse praktijken om uw beademingspatiënten veilig te houden

Ambulance: wat is een noodaspirator en wanneer moet deze worden gebruikt?

Het doel van het afzuigen van patiënten tijdens sedatie

Aanvullende zuurstof: cilinders en ventilatiesteunen in de VS

Gedrags- en psychiatrische stoornissen: hoe te interveniëren bij eerste hulp en noodsituaties

Flauwvallen, hoe om te gaan met de noodsituatie die verband houdt met bewustzijnsverlies

Veranderd bewustzijnsniveau Noodgevallen (ALOC): wat te doen?

bron

Unitek EMT

Andere klanten bestelden ook: