Atriale flutter: definitie, oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Atriale flutter is een hartritmestoornis die kan optreden in de boezems, gekenmerkt door frequente samentrekkingen, onregelmatige hartslag en plotseling begin. Afhankelijk van de aanvangswijze kunnen twee vormen van atriumflutter worden onderscheiden: een paroxismale vorm, met abrupte, kortdurende episodes, en een permanente vorm

De oorzaken van de aandoening kunnen fysiologisch van aard zijn, kunnen te wijten zijn aan onderliggende pathologieën of kunnen afhangen van externe factoren.

De diagnose atriale flutter is gebaseerd op een grondig cardiologisch onderzoek met een elektrocardiogram. De behandeling kan van patiënt tot patiënt verschillen.

Wat is atriale flutter?

Atriale flutter is een verandering in het hartritme die ontstaat in het atrium en zich kan verspreiden naar het ventrikel, waardoor het hartminuutvolume en de bloedcirculatie worden beïnvloed; gezien het begingebied, wordt het geclassificeerd als een ectopische supraventriculaire aritmie.

Episodes van atriale flutter worden gekenmerkt door een onregelmatige hartslag met frequente samentrekkingen en versnelde pulsaties; fladderen betekent 'snelle hartslag' en patiënten met deze aandoening kunnen een hartslag hebben van meer dan 200 slagen per minuut (bpm).

Er kunnen twee vormen van atriumflutter worden onderscheiden: een paroxismale vorm en een permanente vorm

Paroxysmale atriale flutter: de paroxysmale vorm wordt gekenmerkt door een plotseling begin van aanvallen, die meestal van korte duur zijn.

De hartslag van een patiënt die lijdt aan atriale flutter kan oplopen tot 120/180 slagen per minuut, maar de episodes eindigen meestal binnen een paar uur of hoogstens een paar dagen.

Dit type aandoening treft gezonde personen, die geïsoleerde aanvallen kunnen ervaren, en daarom meestal geen medicijnen of andere therapeutische interventies nodig hebben.

Permanente atriale flutter: In de blijvende vorm is de ontwikkeling van de aandoening vaak geleidelijk.

In dit geval kan de aandoening echter jaren aanhouden en synoniem zijn met een bijbehorende pathologie; vanwege de latente aard ervan wordt de diagnose van atriale flutter vaak niet onmiddellijk gesteld en kan de aandoening onopgemerkt blijven.

Specifieke gerichte therapie is meestal nodig om deze aandoening te behandelen.

Atriale flutter en atriale fibrillatie: kenmerken en verschillen

De kenmerken van atriale flutter zijn vergelijkbaar met die van atriale fibrillatie, maar flutter verschilt van laatstgenoemde doordat de veranderingen in de hartslag minder uitgesproken zijn en een andere impact hebben op de ventrikels: in feite kan atriale fibrillatie leiden tot een toename van de hartslag tot 400 bpm, tijdens een flutter kan de hartslag oplopen tot maximaal 240-300 bpm.

Dit betekent ook dat, in vergelijking met fibrillatie, de hartslag minder ongeordend is, omdat een lagere frequentie resulteert in minder samentrekkingsimpulsen.

Over het algemeen wordt tijdens deze aritmieën een blokkade vastgesteld ter hoogte van het atrioventriculaire knooppunt, waardoor een deel van de impulsen die naar het ventrikel worden geleid, stopt; dit gebeurt met name tijdens atriale flutter, zo erg zelfs dat bij personen die aan deze aandoening lijden, de ventriculaire contractie wel ¼ van de atriale contractie kan zijn.

In feite wordt flutter onderscheiden als 2:1, 3:1 of 4:1, wat aangeeft dat slechts één op de 2, 3 of 4 stimuli erin slaagt om door het blok te gaan.

Dit is een uiterst belangrijk detail, omdat het vaak zo is dat het gefladder juist om deze reden onopgemerkt blijft.

Soms kan de patiënt zowel fladderen als boezemfibrilleren ervaren: dit zijn vrij ernstige gevallen die speciale aandacht van artsen vereisen.

Wat zijn de symptomen

Patiënten die lijden aan boezemflutter kunnen verschillende symptomen vertonen, die kunnen variëren afhankelijk van de vorm van de stoornis: over het algemeen vertoont de paroxismale vorm duidelijkere symptomen met intensere aanvallen, maar het zijn de stoornissen als gevolg van de permanente vorm die de grootste risico voor de patiënt.

De belangrijkste symptomen van atriale flutter zijn:

 • Hartkloppingen of hartkloppingen;
 • Hoogtevrees;
 • Syncope;
 • Angina pectoris of pijn op de borst;
 • Dyspneu of kortademigheid;
 • Angst;
 • Asthenie of zwakte;

De symptomen van atriumflutter mogen niet worden onderschat, aangezien een van de ernstigste complicaties die door deze aandoening worden veroorzaakt, de aanleg van de patiënt is om een ​​ischemische beroerte te krijgen.

Dit komt omdat de frequente onregelmatige samentrekkingen van de hartspier de neiging hebben om het hartminuutvolume nadelig te beïnvloeden en de bloedcirculatie te belemmeren, wat leidt tot een grote kans op het vormen van trombi die naar de hersenen kunnen reizen en een goede cerebrale bestraling kunnen voorkomen.

Hoofdoorzaken

De oorzaken van atriale flutter zijn talrijk en kunnen van verschillende aard zijn.

Net als bij fibrillatie is een van de belangrijkste oorzaken de aanwezigheid van hartaandoeningen.

Onder niet-pathologische oorzaken zijn de omstandigheden die het begin van atriale flutter kunnen veroorzaken:

 • Alcohol misbruik;
 • Drugsgebruik;
 • Roken;
 • Angsttoestanden;
 • Overtollige cafeïne of andere opwindende stoffen;
 • Bijwerkingen van medicamenteuze therapieën;

Hoe atriale flutter te diagnosticeren

Zoals eerder vermeld, is de diagnose van boezemflutter vanwege zijn kenmerken geenszins eenvoudig en vaak kan deze aandoening lange tijd onopgemerkt blijven, ondanks klinische onderzoeken van de patiënt: juist daarom is het noodzakelijk om een ​​deskundige te raadplegen cardioloog, die een grondige analyse van de gezondheidstoestand van het hart zal uitvoeren en gerichte tests zal voorschrijven.

Tijdens het onderzoek van een cardioloog is het elektrocardiogram de meest geschikte test om aritmie of atriale flutter te detecteren; in sommige gevallen kan de cardioloog volgens Holter ook een dynamisch elektrocardiogram voorschrijven voor monitoring gedurende een langere periode.

Therapie en behandeling van de aandoening

De meest geschikte therapie voor de behandeling van atriumflutter of andere hartritmestoornissen verschilt aanzienlijk van geval tot geval.

Wat de behandeling beïnvloedt, is in de eerste plaats het type stoornis, afhankelijk van of het een paroxysmale of permanente atriale flutter is; eventuele bijbehorende pathologieën en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt kunnen ook de keuze van de therapie beïnvloeden.

Over het algemeen zijn er twee belangrijke interventiestrategieën als het een paroxysmale flutter is:

 • Farmacologische therapie: de patiënt kan digitale medicijnen krijgen om het hartritme te vertragen, of er kan een anti-aritmische behandeling worden voorgeschreven; deze medicijnen zijn ook geïndiceerd voor onderhoudstherapie en om verdere flutter-episodes te voorkomen;
 • Elektrische behandeling: cardioversie is een niet-invasieve therapeutische procedure die een elektrische schok gebruikt om het sinusritme te herstellen bij patiënten die lijden aan hartritmestoornissen;
 • Permanent atriumflutter wijst daarentegen vaak op de aanwezigheid van andere hartaandoeningen of pathologische aandoeningen van een andere aard; om deze reden zijn zowel algemene therapie om de onderliggende aandoening te behandelen als specifieke therapie om atriale flutter te behandelen vereist.

Dit laatste houdt over het algemeen in:

 • Anti-aritmica;
 • Anticoagulantia om de vorming van trombo-embolische verschijnselen te voorkomen;
 • Cardioversie;
 • Transkatheter radiofrequente ablatie; dit is een bijzondere, meer invasieve interventiestrategie die, dankzij het inbrengen van een katheter die naar het hart wordt geleid, in staat is een radiofrequente elektrische ontlading te genereren die het myocardiale gebied raakt dat verantwoordelijk is voor het aritmische fenomeen. Het gebied dat door de ontlading wordt beïnvloed, wordt dus vernietigd, waardoor het normale aantal impulsen dat door de sinoatriale knoop wordt verzonden, wordt hersteld.

Lees ook

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Ventriculaire fibrillatie is een van de meest ernstige hartritmestoornissen: laten we er meer over weten

Patent Foramen Ovale: definitie, symptomen, diagnose en gevolgen

Sinustachycardie: wat het is en hoe het te behandelen

Ontstekingen van het hart: myocarditis, infectieuze endocarditis en pericarditis

Aortachirurgie: wat het is, wanneer het essentieel is

Abdominaal aorta-aneurysma: symptomen, evaluatie en behandeling

Spontane dissectie van de kransslagader, waarmee hartaandoeningen verband houden

Coronaire bypassoperatie: wat het is en wanneer het moet worden gebruikt

Moet u een operatie onder ogen zien? Complicaties na de operatie

Wat is aortaregurgitatie? Een overzicht

Ziekten van de kleppen van het hart: aortastenose

Interventriculair septumdefect: wat het is, oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Hartziekte: het atriumseptumdefect

Interventriculair defect: classificatie, symptomen, diagnose en behandeling

Aritmieën: de veranderingen van het hart

Tachycardie identificeren: wat het is, wat het veroorzaakt en hoe te interveniëren bij een tachycardie

Hartritmestoornissen Noodgevallen: de ervaring van Amerikaanse hulpverleners

Cardiomyopathieën: definitie, oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Hoe een AED te gebruiken bij een kind en een baby: de pediatrische defibrillator

Aortaklepchirurgie: een overzicht

Cutane manifestaties van bacteriële endocarditis: Osler-knopen en Janeway's laesies

Bacteriële endocarditis: profylaxe bij kinderen en volwassenen

Infectieuze endocarditis: definitie, symptomen, diagnose en behandeling

bron

Bianche-pagina

Andere klanten bestelden ook: