De WHO keurt een vierjarenplan voor de mondiale gezondheid goed

11.1 miljard dollar om mondiale gezondheidsuitdagingen aan te pakken

Tijdens het Wereldgezondheidsvergadering in Genèvekeurden de afgevaardigden een vierjarenplan ter waarde van 11.1 miljard dollar goed om de mondiale gezondheid te verbeteren. Het plan, genaamd de Veertiende Algemeen Werkprogramma (GPW14), bestrijkt de periode 2025-28 en richt zich op zes strategische doelstellingen.

Programmafocus: klimaatverandering en gezondheid

Tot de belangrijkste doelstellingen van GPW14 beheert de klimaatverandering, die een steeds grotere bron van gevaren vormt. Dit fenomeen verergert de kwetsbaarheid van de gezondheidszorgsystemen en vergroot de ongelijkheid op gezondheidsgebied. Het programma streeft ernaar de veerkracht van de gezondheidszorgstelsels te versterken en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen door een robuust en duurzaam gezondheidsbeleid te bevorderen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)-strategie heeft benadrukt dat deze focus essentieel is, omdat klimaatverandering een drastisch effect heeft op de mondiale gezondheid. dr. Maria Neira, directeur van het WHO-departement voor Milieu, Klimaatverandering en Gezondheid, merkte op dat deze aanpak een grotere bescherming voor de meest blootgestelde bevolkingsgroepen mogelijk zal maken en de soliditeit van de gezondheidszorgdiensten zal versterken.

Verbetering van de primaire gezondheidszorg

GPW14 legt een sterke nadruk op de eerstelijnsgezondheidszorg en het herstellen van de capaciteit van alle gezondheidszorgsystemen om ervoor te zorgen dat iedereen zonder onderscheid medische zorg ontvangt. Het heeft tot doel een eerlijke toegang tot gezondheidszorgdiensten te bevorderen, de financiële bescherming te verbeteren en de ongelijkheid op gezondheidsgebied te verminderen. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht hun economische situatie, gemakkelijk toegang hebben tot hoogwaardige gezondheidszorgdiensten.

Wie heeft benadrukte het belang van het aanpakken van factoren die van invloed zijn op de gezondheid en de onderliggende oorzaken van een slechte gezondheid, met parallel beleid dat over de sectoren heen is geïntegreerd. Deze alomvattende strategie is essentieel voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de gehele wereldbevolking.

De COVID-19 pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk deze is voor de volksgezondheid over goed georganiseerde gezondheidszorgstelsels te beschikken die in staat zijn snel en effectief te reageren op noodsituaties op gezondheidsgebied.

In deze context kondigde de WHO aan dat de tweede rondetafelconferentie van uitvoerende directeuren van de Tuberculosevaccinversnellerproject eind mei in Genève werd gehouden en er werd overeenstemming bereikt over drie principes om ervoor te zorgen dat nieuwe tuberculosevaccins zeer snel worden ontwikkeld, toegelaten en gedistribueerd.

Het algemene doel is ook om de mondiale paraatheid en respons op ziekten te verbeteren door te melden dat dergelijke vaccins direct beschikbaar zullen zijn voor iedereen die er het meeste profijt van kan hebben.

Ook het doel van GPW14 omvat de integratie van gezondheidszorgdiensten en financiële bescherming, waardoor ervoor wordt gezorgd dat alle mensen, ongeacht hun sociaal-economische status, toegang hebben tot hoogwaardige gezondheidszorg.

WHO is momenteel bezig om het gelijkheidsbeleid in de gezondheidszorg te versterken en de toegang tot essentiële diensten te vergroten, vooral voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving.

bronnen

Andere klanten bestelden ook: