Neurologie, verschil tussen epilepsie en syncope

Verschil tussen epilepsie en syncope. Epilepsie is een neurologische aandoening, meestal chronisch, soms van voorbijgaande aard, gekenmerkt door terugkerende en plotselinge manifestaties met bewustzijnsverlies en - in sommige gevallen - gewelddadige krampachtige bewegingen van spieren, 'epileptische aanvallen' genoemd.

De aanval wordt veroorzaakt door de plotselinge overmatige en snelle ontlading van een min of meer uitgebreide populatie van neuronen die deel uitmaken van de grijze stof van de hersenen.

Het geheel van neuronen dat door de ontlading wordt aangetast, wordt een 'epileptogene focus' genoemd.

Als de afscheiding het gehele oppervlak van de hersenen aantast, spreken we van gegeneraliseerde epileptische aanvallen; als het slechts een deel van het oppervlak aantast, spreken we van focale (of gedeeltelijke) epileptische aanvallen.

Syncope wordt gedefinieerd als een snel optredend voorbijgaand bewustzijnsverlies veroorzaakt door globale cerebrale hypoperfusie, van korte duur en spontaan verdwijnend

Deze definitie omvat bewust de oorzaak van bewusteloosheid, dat wil zeggen voorbijgaande cerebrale hypoperfusie, die oorzaken zoals beroerte en hersenschudding (de meest voorkomende vorm van hoofdletsel bij sporters) uitsluit die tot nu toe niet te onderscheiden waren van syncope zelf.

Er zijn verschillende aandoeningen en ziekten die leiden tot bewustzijnsverlies die qua uiterlijk lijken op syncope, zoals:

  • gegeneraliseerde epilepsie zonder aanvallen;
  • paniekaanvallen;
  • gegeneraliseerde angst;
  • acute hypoxemie door lage zuurstofspanning;
  • koolstofmonoxidevergiftiging.

Zo kan bij een epileptische aanval een soortgelijk bewustzijnsverlies optreden als bij syncope, maar dit laatste wordt bepaald door een slechte bloeddoorstroming van de hersenen, terwijl dit niet het geval is bij bewustzijnsverlies dat wordt bepaald door epilepsie.

Lees ook:

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Cardiale syncope: wat het is, hoe het wordt gediagnosticeerd en op wie het van invloed is?

Nieuw epilepsiewaarschuwingsapparaat kan duizenden levens redden

Toevallen en epilepsie begrijpen

Eerste hulp en epilepsie: een aanval herkennen en een patiënt helpen?

Bron:

Medicina online

Andere klanten bestelden ook: