Pijnbeoordeling: welke parameters en schalen te gebruiken bij het redden en behandelen van een patiënt

Pijn: Redders en verzorgers moeten de oorzaak, ernst en aard van pijn beoordelen, evenals de impact ervan op activiteiten, stemming, cognitie en slaap

De beoordeling van de oorzaak van acute pijn (bijv. rugpijn, pijn op de borst) is anders dan die van chronische pijn.

De geschiedenis moet de volgende informatie over de pijn bevatten:

  • Kwaliteit (bijv. brandende, krampachtige pijn, pijn, diepe, oppervlakkige, doordringende, stekende pijn)
  • Strengheid
  • Locatie
  • Bestraling
  • Duur
  • Temporele kenmerken (inclusief type en mate van fluctuatie en frequentie van remissie)
  • Activerende en verlichtende factoren

Het functieniveau van de patiënt moet worden bepaald, waarbij de nadruk ligt op activiteiten van het dagelijks leven (bijv. aankleden, baden) en werk, beroepsactiviteiten en interpersoonlijke relaties (inclusief seksuele activiteit).

De perceptie van pijn door de patiënt kan belangrijker zijn dan de intrinsieke fysiologische processen van de ziekte

Er moet worden geanalyseerd wat het voor de patiënt betekent, met veel aandacht voor psychische problemen, depressie en angst.

Klagen over pijn is meer sociaal geaccepteerd dan klagen over angst of depressie, en een geschikte therapie hangt vaak af van het scheiden van deze uiteenlopende percepties.

Pijn en lijden moeten ook worden onderscheiden, vooral bij de kankerpatiënt; lijden kan zowel te wijten zijn aan functieverlies en angst voor een naderende dood als aan daadwerkelijke pijn.

Daarnaast moet worden bepaald hoeveel secundaire winst (externe omstandigheden, incidentele voordelen van een ziekte, bijvoorbeeld ziektedagen of vergoedingen) kan bijdragen aan de gerelateerde handicap.

Een positieve persoonlijke of familiegeschiedenis van het formulier kan vaak nuttig zijn bij het verduidelijken van het contingente probleem.

Er moet worden overwogen of familieleden de neiging hebben om de chronische vorm in stand te houden (bijvoorbeeld door voortdurend te informeren naar de gezondheid van de patiënt).

Patiënten en soms familieleden en verzorgers moeten worden ondervraagd over het gebruik, de werkzaamheid en de nadelige effecten van recepten, vrij verkrijgbare medicijnen en andere behandelingen, en het gebruik van alcohol of recreatieve of illegale drugs.

Pijnintensiteit

De pijnintensiteit moet voor en na potentieel pijnlijke interventies worden beoordeeld.

Bij patiënten die kunnen spreken, is zelfbeoordeling de gouden standaard, terwijl uitwendige tekenen van pijn of nood (bijv. huilen, grimassen, lichaamstrillingen) zijn secundair.

Voor patiënten die moeite hebben met communiceren en voor jonge kinderen kunnen non-verbale (gedragsmatige en soms fysiologische) indicatoren de primaire bron van informatie worden.

Formele metingen omvatten:

  • Verbale categorieschalen (bijv. mild, matig, ernstig)
  • Numerieke schalen
  • De visueel analoge schaal

Voor de numerieke schaal wordt patiënten gevraagd een score van 0 tot 10 toe te kennen aan hun pijn (0 = geen pijn; 10 = "ergste pijn ooit").

Voor de visueel analoge schaal moeten patiënten een markering maken die de mate van hun pijn weergeeft op een 10 cm lange lijn waarbij de linkerkant is gemarkeerd als "geen pijn" en de rechterkant als "ondraaglijke pijn".

De pijnscore is de afstand, in millimeters, vanaf het linkeruiteinde van de lijn.

Kinderen en patiënten met een lage opleiding of bekende ontwikkelingsproblemen kunnen afbeeldingen selecteren uit een lijst met gezichten, variërend van lachende gezichten tot verwrongen door pijn, of vruchten van verschillende grootte, om hun perceptie van de ernst van pijn uit te drukken.

Bij het meten van pijn moet de onderzoeker een tijdsperiode specificeren (bijv. "gemiddeld hoe vaak in de afgelopen week").

Patiënten met dementie en afasie

De beoordeling van pijn bij patiënten met pathologieën die de cognitieve functie, spraak of taal beïnvloeden (bijv. dementie, afasie) kan moeilijk zijn.

De aanwezigheid van pijn wordt gesuggereerd door grimassen in het gezicht, fronsen of herhaaldelijk knipperen met de ogen.

Soms kan de persoon die de patiënt begeleidt gedrag melden dat op de aanwezigheid van pijn wijst (bijv. plotselinge sociale terugtrekking, prikkelbaarheid, grimassen in het gezicht).

Er moet rekening worden gehouden met pijn bij patiënten die moeite hebben met communiceren en die op onverklaarbare wijze hun gedrag veranderen.

Veel patiënten die moeite hebben met communiceren, kunnen zinvol communiceren wanneer een geschikte pijnschaal wordt gebruikt.

De Functional Pain Scale is bijvoorbeeld gevalideerd en kan worden gebruikt bij verpleeghuispatiënten met een Mini-Mental State Examination-score van ≥ 17.

Patiënten behandeld met neuromusculaire blokkade

Er zijn geen gevalideerde instrumenten beschikbaar om pijn te beoordelen wanneer neuromusculaire blokkade wordt gebruikt om mechanische ventilatie te vergemakkelijken.

Als de patiënt een kalmerend middel krijgt, kan de dosering worden aangepast totdat er aanwijzingen zijn voor bewustzijn.

In dergelijke gevallen zijn specifieke pijnstillers niet nodig.

Als de patiënt echter verdoofd is maar tekenen van bewustzijn blijft vertonen (bijv. knipperen, enige oogbeweging als reactie op een commando), moet de behandeling van pijn gebaseerd zijn op de mate van pijn die in het algemeen door de aandoening wordt veroorzaakt (bijv. brandwonden, trauma) overwogen worden.

Als een mogelijk pijnlijke procedure nodig is (bijv. het draaien van een bedlegerige patiënt), moet een voorbehandeling met het geselecteerde analgeticum of anestheticum worden uitgevoerd.

Lees ook:

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

O.Therapy: wat het is, hoe het werkt en voor welke ziekten het is geïndiceerd?

Zuurstof-ozontherapie bij de behandeling van fibromyalgie

Hyperbare zuurstof in het wondgenezingsproces

Zuurstof-ozontherapie, een nieuwe grens bij de behandeling van knieartrose

Pijn behandelen met zuurstof-ozontherapie: enkele nuttige informatie

Bron:

MSD

Andere klanten bestelden ook: