Voorbijgaande tachypneu van de pasgeborene: overzicht van het neonatale natte-longsyndroom

Voorbijgaande tachypneu van de pasgeborene (ook wel 'voorbijgaande neonatale tachypneu' of 'neonataal natte-longsyndroom' genoemd) is een ademhalingsstoornis van de pasgeborene die wordt veroorzaakt door een vertraagde reabsorptie van foetaal longvocht dat kan leiden tot voorbijgaande ademnood en, in ernstige gevallen, de dood van de pasgeborene als gevolg van ademhalingsfalen

De incidentie van voorbijgaande tachypneu bij de pasgeborene is ongeveer 1%

Voorbijgaande tachypneu van de pasgeborene wordt veroorzaakt door een vertraging in de reabsorptie van foetaal longvocht.

Pathofysiologie van voorbijgaande tachypneu van de pasgeborene (neonataal natte-longsyndroom)

De vertraging in de heropname van longvocht wordt mede bepaald door de onvolgroeidheid van de Na (natrium) kanalen in de longepitheelcellen: deze kanalen zijn verantwoordelijk voor de opname van Na (en dus water) uit de longblaasjes en – als ze onvolgroeid zijn – mogelijk niet in staat om deze taak uit te voeren en resulteren in een slechte reabsorptie van de foetale longvloeistof.

KINDERGEZONDHEID: LEES MEER OVER MEDICHILD DOOR EEN BEZOEK AAN DE STAND OP EMERGENCY EXPO

Risicofactoren voor voorbijgaande tachypneu bij pasgeborenen zijn:

 • voortijdige geboorte
 • zwangerschapsduur van 28 weken of minder;
 • laag geboortegewicht (minder dan 1500 gram, oftewel 1.5 kg)
 • mannelijk geslacht;
 • pasgeborenen met ademhalingsdepressie en vertraagde klaring van foetale longvloeistof;
 • lage groeiparameters bij pasgeborenen (lengte, gewicht en hoofdomtrek);
 • lage Apgar-index;
 • macrosomie;
 • bronchiale astma;
 • diabetische vader;
 • diabetische moeder;
 • moeder standaard ondervoed
 • moeder met meerlingzwangerschappen;
 • moeder die alcohol misbruikt en/of drugs gebruikt;
 • aanhoudende pulmonale hypertensie;
 • voldragen baby's geleverd door een electieve keizersnede zonder bevalling;
 • te vroeg geboren broers en zussen en/of met voorbijgaande tachypneu van de pasgeborene en/of met hartafwijkingen.

De symptomen en tekenen van voorbijgaande tachypneu van de pasgeborene zijn:

 • tachypneu (snel ademen);
 • cyanose (blauwachtige huidskleur);
 • dyspneu (moeite met ademhalen);
 • grommend;
 • vergroting van de neusvinnen (verwijding van de neusgaten);
 • intracostale en subcostale intrekkingen;
 • luidruchtige ademhaling.

Diagnose

De diagnose van voorbijgaande tachypneu bij de pasgeborene wordt vermoed bij objectief onderzoek als er tekenen zijn van: ademhalingsproblemen kort na de geboorte.

De diagnose van zekerheid wordt bereikt door een thoraxfoto, die overgeëxpandeerde longen toont met versterking van het perilymfepatroon, een behaard uiterlijk van de hartranden, een duidelijke longperiferie en vocht in de longschaar.

CBC, bloedkweken en hemogasanalyse (die hypoxemie aantonen) kunnen ook worden uitgevoerd.

Differentiële diagnose

De differentiële diagnose ontstaat in verband met andere aandoeningen die leiden tot neonatale ademnood, zoals het meconiumaspiratiesyndroom.

Dit laatste komt echter meestal voor bij een bevalling na de bevalling (draagtijd van meer dan 40 weken), terwijl, zoals we hebben gezien, voorbijgaande tachypneu bij de pasgeborene vooral optreedt bij een vroeggeboorte .

De differentiële diagnose doet zich ook voor met betrekking tot pneumonie, neonatale respiratoire distress syndroom en sepsis.

De behandeling van voorbijgaande neonatale tachypneu bestaat voornamelijk uit zuurstoftherapie (toediening van zuurstof) met een brancard, waarbij de baby nauwlettend wordt geobserveerd.

In zeldzame gevallen hebben zeer premature baby's en/of kinderen met neurologische depressie bij de geboorte of andere ademhalingsproblemen (bijv. congenitale malformatie van de luchtwegen respiratoir distress syndroom) continue positievedrukbeademing nodig.

Alleen in de meest ernstige gevallen mag de baby worden geïntubeerd en moet mechanische beademing worden uitgevoerd.

Als de eerste resultaten onbepaald zijn of als er tekenen zijn die wijzen op een bacteriële infectie, worden antibiotica (bijv. ampicilline en gentamicine) aan de zuigeling toegediend in afwachting van de kweekresultaten van het laboratorium.

Duur

In de meeste gevallen, als de medische interventie snel was en de baby goed reageerde op de O2-therapie, normaliseert de ademhalingssituatie zich enkele dagen na de geboorte (meestal 2 – 4 dagen) zonder enige gevolgen.

De prognose van voorbijgaande tachypneu bij de pasgeborene is over het algemeen goed

Factoren die de ernst kunnen verhogen en de prognose kunnen verslechteren zijn:

 • zeer vroeggeboorte
 • zwangerschapsduur minder dan 28 weken;
 • laag geboortegewicht (minder dan 1500 gram, oftewel 1.5 kg);
 • ontijdig ingrijpen door medisch personeel;
 • lage Apgar-index;
 • ademhalingsnoodsyndroom;
 • sepsis;
 • longontsteking;
 • schade aan het zenuwstelsel;
 • endocraniële complicaties gerelateerd aan hypoxemie, hypercapnie, hypotensie, bloeddrukschommelingen en lage cerebrale perfusie;
 • endocraniële bloeding;
 • aanwezigheid van andere aangeboren of verworven longziekten, bijv.:
 • luchtweg misvormingen,
 • aanhoudende pulmonale hypertensie,
 • pulmonale agenese,
 • meconiumaspiratiesyndroom,
 • pulmonale hypoplasie,
 • pulmonale aplasie,
 • broncho-pulmonale dysplasie,
 • hypertensieve pneumothorax;
 • aanwezigheid van andere aangeboren systemische ziekten (bijv. hartafwijkingen, meestal een doorlatende ductus Botallo).

Voorbijgaande tachypneu van de pasgeborene heeft een mortaliteit van ongeveer 1 - 2%

Als het ademhalingsnoodsyndroom optreedt, zelfs met tijdig medisch ingrijpen, stijgt het sterftecijfer tot ongeveer 9 - 10%.

De dood treedt meestal voornamelijk op tijdens de eerste periode van zuurstoftoediening.

De dood treedt op als gevolg van acute respiratoire insufficiëntie.

Lees ook:

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Wat is voorbijgaande tachypneu van het pasgeboren of neonatale natte-longsyndroom?

Tachypnoe: betekenis en pathologieën geassocieerd met verhoogde frequentie van ademhalingshandelingen

Eerste richtlijnen voor het gebruik van ECMO bij pediatrische patiënten die een hematopoëtische stamceltransplantatie ondergaan

Obstructieve slaapapneu: wat het is en hoe het te behandelen?

Obstructieve slaapapneu: symptomen en behandeling van obstructieve slaapapneu

Ons ademhalingssysteem: een virtuele rondleiding in ons lichaam

Tracheostomie tijdens intubatie bij COVID-19-patiënten: een overzicht van de huidige klinische praktijk

FDA keurt Recarbio goed voor de behandeling van in het ziekenhuis opgelopen en met beademing geassocieerde bacteriële longontsteking

Klinische beoordeling: acuut ademhalingsnoodsyndroom

Stress en stress tijdens de zwangerschap: hoe zowel moeder als kind te beschermen?

Ademhalingsproblemen: wat zijn de tekenen van ademhalingsproblemen bij pasgeborenen?

Spoedgevallen pediatrie / neonatale respiratoire noodsyndroom (NRDS): oorzaken, risicofactoren, pathofysiologie

Bron:

Medicina online

Andere klanten bestelden ook: