Wat is de Trendelenburg-positie en wanneer is deze essentieel?

De Trendelenburg-positie (TP) is een klinische techniek waarbij het lichaam in rugligging wordt gekanteld, zodat het hoofd lager is dan het lichaam en de benen

Artsen dienen PT gewoonlijk toe onder een hoek van ongeveer 16°.(1)

De gewijzigde Trendelenburg-positie (mTP) is een achterover leunen van het hele lichaam waarbij het hoofd en lichaam waterpas zijn en de benen iets omhoog staan.(2)

Is de Trendelenburg-positie eigenlijk nuttig?

In werkelijkheid is dit al jaren een verhit debat binnen de medische gemeenschap.

Geschiedenis en vroeg gebruik

De creatie van de Trendelenburg-positie wordt toegeschreven aan Friedrich Trendelenburg, een Duitse chirurg uit de 19e eeuw.

Oorspronkelijk gebruikten chirurgen deze techniek om de blootstelling en zichtbaarheid van de bekkenorganen te verbeteren (3).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Walter Cannon, een Amerikaanse fysioloog, een voorstander van PT als behandeling voor shock.

Na de oorlog werd de techniek algemeen gebruikt.

Naarmate de tijd verstreek, begonnen artsen PT te gebruiken om luchtembolie tijdens centrale veneuze canulatie te voorkomen en om de effectiviteit van spinal anesthesie.3

Cannon trok later zijn aanbeveling van PT in, die niettemin populair bleef binnen de medische gemeenschap.

Argumenten voor het gebruik van de Trendelenburg-positie

Zelfs vandaag de dag gebruiken velen PT als een onmiddellijke interventie om hypotensie en hypovolemische shock te verbeteren.2

Bovendien beweren voorstanders dat PT nuttig is voor het vergroten van de veneuze terugkeer naar het hart.

Daarom verhoogt de positie het hartminuutvolume door de bloedstroom vanuit de onderste extremiteiten te bevorderen.2

Chirurgen gebruiken PT ook op de operatietafel tijdens operaties aan de onderbuik en het plaatsen van centraal veneuze katheters.

Bovendien wordt PT vaak gebruikt bij gynaecologische en urogenitale procedures.1

Bezwaren tegen het gebruik van de Trendelenburg-positie

Hoewel sommige artsen blijven opscheppen over de voordelen ervan, geloven sommigen dat de Trendelenburg-positie een achterhaalde techniek is die in de moderne geneeskunde geen nut heeft.

Kijkend naar de studies blijft het moeilijk om tot een duidelijk antwoord te komen.

Door de geschiedenis heen hebben onderzoeken naar de Trendelenburg-positie op zijn best onbevredigende resultaten opgeleverd.

Een studie uit 1967 van Taylor en Weil testte bijvoorbeeld de effectiviteit van de techniek bij zes hypotensieve patiënten en vijf normotensieve controledeelnemers.

Van deze elf patiënten hadden er negen geen baat bij de Trendelenburg-ligging.3

Er zijn recentere onderzoeken uitgevoerd; een literatuuronderzoek uit 2012 suggereerde echter dat de steekproefomvang te klein was en dat de positieve effecten minimaal en tijdelijk waren.2

De onderzoeken waren ook inconsistent in de toediening van TP en/of mTP. Dit levert op zijn best onduidelijke resultaten op.2

Naast het gebrek aan klinisch bewijs, waarschuwen sommige experts voor de ernstige risico's van het gebruik van de Trendelenburg-positie.

Risico's zijn bijvoorbeeld uitglijden, scheren en decubitus.

Daarnaast is er bezorgdheid over ademvolume en longcompliantie, veneuze stagnatie naar het hoofd, cerebraal oedeem, netvliesloslating, verlamming van de nervus brachialis, verminderde longcapaciteit en zelfs aspiratie.3, 4

Bovendien raden experts het gebruik van de Trendelenburg-positie af voor personen met obesitas en morbide obesitas.1

Is de Trendelenburg-positie echt nuttig?

Terwijl sommige beoefenaars beweren dat de Trendelenburg-positie daadwerkelijk haar klinische beloften waarmaakt, geloven anderen dat het wetenschappelijke bewijs anders zegt en dat de risico's aanzienlijk zijn.

Elke arts moet wetenschappelijk onderzoek combineren met zijn eigen klinische ervaring om de behoeften van elke individuele patiënt te beoordelen.

Met de voltooiing van verdere studies hoopt men een definitief antwoord te hebben op de klinische validiteit van het gebruik van PT.

Trendelenburg-positie: wanneer wordt het aanbevolen?

De Trendelenburgstand wordt ook wel antishock genoemd.

De reden? Het wordt gebruikt wanneer de patiënt tijdens een operatie in shock verkeert, maar niet alleen: er zijn veel situaties waarin de patiënt op deze manier moet gaan liggen en vandaag willen we ze verduidelijken.

Trendelenburg-positie: wanneer wordt het gebruikt en waaruit bestaat het? Een korte samenvatting

De functie is vernoemd naar de Duitse arts Friedrich Trendelenburg, zoon van de gelijknamige filosoof, en is volgens een aanzienlijk deel van de artsen in verschillende situaties noodzakelijk

  • wanneer een operatie nodig is bij een patiënt in shock
  • tijdens bepaalde radiologische tests
  • tijdens bepaalde gynaecologische en abdominale operaties

In al deze gevallen moet de patiënt zo liggen dat het hoofd lager is dan het bekken en de knieën.

Het doel is om de zwaartekracht te gebruiken om een ​​grotere perfusie (aankomst van meer bloed) te hebben naar de zogenaamde edele organen, dwz de hersenen, het hart en de nieren.

Deze beweging is daarom nodig wanneer het bloed moeilijk in het menselijk lichaam circuleert en dit kan leiden tot bewustzijnsverlies of hemorragische shock.

Daarnaast wordt TP ook gebruikt bij beeldvorming.

Inderdaad, tijdens een röntgenfoto met contrastvloeistof die mogelijke gastro-oesofageale reflux onderzoekt.

Tot slot is het ook geïndiceerd wanneer een natuurlijke bevalling wordt gekenmerkt door een verminderde verwijding van de baarmoederhals of het ongeboren kind stuitligging.

In al deze gevallen is TP zeer nuttig voor een succesvolle test en operatie.

Bibliografische verwijzingen

  1. Steris Gezondheidszorg. (2020, 15 oktober). De ultieme gids voor de Trendelenburg-positie. Trendelenburg-positie: voordelen en wanneer te gebruiken [met afbeeldingen] | Kenniscentrum. Op 3 december 2021 opgehaald van https://www.steris.com/healthcare/knowledge-center/surgical-equipment/trendelenburg-position.
  2. McGill University Health Center: Afdeling Nursing Research en MUHC-bibliotheken. (2015, oktober). Rapid Review-Bewijssamenvatting: gebruik van Trendelenburg voor hypotensie. McGill Universitair Gezondheidscentrum. Op 2 december 2021 opgehaald van https://www.muhclibraries.ca/Documents/RR_Final-Report_Trendelenburg-Hypotension_OCT2015.pdf .
  3. Johnson, S., en Henderson, S. (2004). Mythe: de Trendelenburg-positie verbetert de bloedsomloop in geval van shock. Canadees tijdschrift voor spoedeisende geneeskunde, 6(1). doi:10.1017/S1481803500008915
  4. JEMS. (2020, 21 december). De mythe van de Trendelenburg-positie. Het Journal of Emergency Medical Sciences. Op 3 december 2021 opgehaald van https://www.jems.com/patient-care/myth-trendelenburg-position-0/.

Lees ook

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Trendelenburg (Anti-shock) Positie: wat het is en wanneer het wordt aanbevolen

De ultieme gids voor de Trendelenburg-positie

Brancards in het VK: welke worden het meest gebruikt?

Werkt de herstelpositie in EHBO echt?

Omgekeerde Trendelenburg-positie: wat het is en wanneer het wordt aanbevolen?

Evacuatiestoelen: wanneer de interventie geen foutmarge voorziet, kunt u op de slip rekenen

Brancards, longventilatoren, evacuatiestoelen: Spencer-producten in de stand tijdens noodexpo

Brancard: wat zijn de meest gebruikte soorten in Bangladesh?

De patiënt op de brancard plaatsen: verschillen tussen Fowler-positie, Semi-Fowler, High Fowler, Low Fowler

bron

Kin

Andere klanten bestelden ook: