Het Italiaanse Rode Kruis in de frontlinie in de strijd tegen geweld tegen vrouwen

Een voortdurende inzet voor culturele verandering en de bescherming van vrouwen

Het alarmerende fenomeen van geweld tegen vrouwen

De Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, ingesteld door de Verenigde Naties, werpt licht op een verontrustende realiteit: sinds begin dit jaar zijn 107 vrouwen vermoord, slachtoffers van huiselijk geweld. Dit tragische en onaanvaardbare cijfer onderstreept de urgentie van een diepgaande culturele verandering, in een wereld waar 1 op de 3 vrouwen te maken krijgt met geweld en slechts 14% van de slachtoffers aangifte doet van misbruik.

Rol van het Italiaanse Rode Kruis

Vandaag sluit het Italiaanse Rode Kruis (ICRC) zich aan bij de mondiale oproep om geweld tegen vrouwen te bestrijden. De organisatie benadrukt, met de steun van haar president Valastro, het belang van collectieve verantwoordelijkheid bij de bestrijding van dit fenomeen. De CRI biedt via haar anti-geweldcentra en loketten verspreid over het hele land essentiële steun aan vrouwen die zijn misbruikt.

Ondersteuning en hulp aan vrouwen in moeilijkheden

CRI-centra zijn cruciale ankerpunten voor vrouwelijke slachtoffers van geweld. Deze veilige plekken bieden psychologische, gezondheids-, juridische en economische hulp en zijn essentieel bij het begeleiden van vrouwen via trajecten van rapportage en zelfbeschikking. De organisatie speelt een sleutelrol bij het bieden van hulp en bescherming en laat zien dat het bestrijden van gendergerelateerd geweld de plicht van iedereen is.

Onderwijs en outreach

CRI besteedt aanzienlijke middelen aan onderwijsinitiatieven, vooral gericht op jongeren, om gendergelijkheid en positieve groei te bevorderen als aanjagers van verandering in de gemeenschap. Alleen al in het schooljaar 2022/2023 waren ruim 24 duizend leerlingen betrokken bij onderwijsactiviteiten met als doel hun bewustzijn en inzet tegen geweld tegen vrouwen te vergroten.

Fondsenwerving ter ondersteuning van vrouwelijke vrijwilligers

CRI heeft onlangs een fondsenwerving om de vrijwilligers en vrijwilligers te ondersteunen die onvermoeibaar in de gebieden werken om de meest behoeftige vrouwen te helpen. Deze fondsenwervende inspanning heeft tot doel het ondersteunende netwerk te versterken en ervoor te zorgen dat de nodige middelen beschikbaar zijn om deze cruciale strijd voort te zetten.

Een gedeeld engagement voor een toekomst zonder geweld

De strijd tegen geweld tegen vrouwen vereist een constante en verenigde inzet van alle leden van de samenleving. Het voorbeeld van het Italiaanse Rode Kruis laat zien dat het door middel van onderwijs, ondersteuning en bewustmaking mogelijk is om culturele verandering teweeg te brengen en een veilige en geweldvrije toekomst voor alle vrouwen te garanderen.

Afbeeldingen

Wikipedia

bron

Italiaans Rode Kruis

Andere klanten bestelden ook: