Aanval op 118 operators: een veiligheidswaarschuwing

Geweldsepisode in Rome doet alarm rinkelen over de bescherming van noodpersoneel

Het incident: een onverwachte aanval

Op de avond van 4 januari, in Rome, in het nomadenkamp Via Candoni, het personeel van een 118 ambulance werd onderworpen aan een brutale aanval. Als reactie op een noodoproep werden de hulpverleners aangevallen met stokken. Gelukkig slaagden ze erin hun toevlucht te zoeken in het voertuig, dat echter werd vernield en de ramen kapot gingen.

Gevolgen en verklaringen

Door de aanval raakte de ambulance gewond ogen van de bestuurder door glasscherven uit de voorruit. De bestuurder werd aanvankelijk behandeld in het oogziekenhuis en onderging daarna verdere controles in het Sant’Eugenio-ziekenhuis. Mario Balzanelli, voorzitter van de Italiaanse Emergency Medical Services Society (Sis 118), benadrukte de ernst van de aanval en het belang van het nemen van concrete maatregelen voor de veiligheid van het personeel.

Roept om veiligheid

Balzanelli benadrukte het belang van nemen concrete acties zoals officiële berichtgeving in soortgelijke situaties en de introductie van draagbare camera’s voor hulpverleners (bodycams). Hij benadrukte ook de noodzaak om specifieke compensatie te bieden voor milieurisico's en om het aantal voertuigen en bemanningen te vergroten om mogelijke vertragingen bij de respons op noodsituaties te voorkomen.

Het veiligheidsdebat

Dit incident doet het debat over de veiligheid van hulpverleners in Italië opnieuw oplaaien. De frequentie van dergelijke aanvallen onderstreept de noodzaak van een effectievere aanpak strategie te beschermen degenen die dagelijks werken om mensenlevens te redden. Dit soort incidenten worden vaak gedocumenteerd op de eerstehulpafdelingen, maar degenen die op straat opereren, worden geconfronteerd met een aanzienlijk groter niveau van onveiligheid. Naast de gevaren die gepaard gaan met reizen met hoge snelheid, het werken in vaak precaire omstandigheden en het ingrijpen in extreme situaties, is er ook een groeiend besef dat 118 personeelsleden worden gezien als “ventilatieopeningen.” Er wordt gehoopt dat dit soort risico's zo snel mogelijk worden geëlimineerd, zodat gezondheidswerkers in totale veiligheid en rust kunnen werken en de voortdurende bescherming van de volksgezondheid kan worden gewaarborgd.

bronnen

Andere klanten bestelden ook: