De crisis op het gebied van de gezondheidszorg in Europa: een diepgaande analyse

Een gedetailleerd overzicht van het tekort aan verpleegsters en artsen in Duitsland, Engeland en Ierland

De situatie in Duitsland: een kritiek tekort

In Duitslandblijft het tekort aan verplegend personeel toenemen, met een vraag naar ongeveer 150,000 buitenlandse verpleegkundigen nodig tegen 2025. Dit tekort is al jaren duidelijk en als gevolg daarvan proberen de Duitse autoriteiten meer buitenlandse verpleegkundigen aan te trekken via het internationale wervingsprogramma “Drievoudige winst.” Het land kampt met een tekort aan zorgpersoneel, een trend die de laatste jaren steeds groter wordt.

Engeland en de strijd om de kloof te overbruggen

In het United Kingdomheeft de regering zich ertoe verbonden om 50,000 extra verpleegkundigen voor de NHS te garanderen Engeland binnen het volgende jaar. Niettemin schat de Health Foundation dat er nog steeds 43,000 vacatures zijn voor verpleegkundigen in NHS Engeland. Een afname van het zorgpersoneel uit de Europese Economische Ruimte heeft de vraag naar meer werknemers aangewakkerd. Als gevolg hiervan is Groot-Brittannië getuige geweest van een toename in de aanwerving van gezondheidszorgpersoneel van buiten de EU.

Ierland: strijden om artsen

Ierland wordt geconfronteerd met een “ernstig tekort aan medisch personeel”, zoals bevestigd door de voorzitter van de Commissie van de Ierse Medische Organisatie. Het land concurreert met landen als Australië en Canada om artsen, maar verliest deze concurrentie. Moeilijkheden bij het aanwerven van artsen in opleiding en het grote aantal vacatures voor consultants verergeren het probleem. Bovendien wordt Ierland geconfronteerd met een groeiende uitdaging bij het werven van gezondheidszorgpersoneel uit Spanje, dat op zijn beurt kampt met een gezondheidszorgcrisis.

Algemene gevolgen en toekomstperspectieven

Deze kwesties staan ​​niet op zichzelf voor één land, maar zijn dat wel onderdeel van een bredere crisis die heel Europa treft. Het tekort aan gezondheidszorgpersoneel heeft aanzienlijke gevolgen voor de gezondheidszorgsystemen, met directe gevolgen voor de patiëntenzorg en de duurzaamheid van de gezondheidszorgdiensten.

bronnen

Andere klanten bestelden ook: