EENA: een stap voorwaarts om levens te redden

EENA beveelt aan om de locatie-informatie van de beller te verbeteren voor mobiele noodgevallen

In een belangrijke ontwikkeling, de Europese Vereniging voor Noodnummers (EENA) heeft een reeks cruciale aanbevelingen gepresenteerd die gericht zijn op het verbeteren van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de locatie-informatie van de noodoproeper voor mobiele noodcommunicatie. Het initiatief komt als reactie op een gedelegeerde verordening die op 16 december 2022 door de Europese Commissie is uitgevaardigd en die een aanvulling vormt op het Europees Wetboek voor Elektronische Communicatie (Richtlijn 2018/1972).

Zorgen over de Europese coördinatie van informatie

De nieuwe regels die de Europese Commissie heeft opgesteld, bieden richtlijnen voor de manier waarop de ‘bevoegde regelgevende instanties’ van de EU-lidstaten de criteria moeten bepalen voor het lokaliseren van noodcommunicatie. De lidstaten hebben een deadline gekregen van 5 maart 2024 om de initiële criteria voor de locatie van de beller over te nemen, waarbij de inwerkingtreding van de wetgeving het begin markeert van een aftelling van een jaar.

EENA en andere belanghebbenden uitten echter hun bezorgdheid over de EU-brede coördinatie van informatie over de locatie van de beller in geval van een noodsituatie. Als gevolg hiervan heeft EENA het initiatief genomen om een ​​alomvattende reeks aanbevelingen op te stellen om dit probleem aan te pakken.

Gecombineerd gebruik van locatietechnologieën

De aanbevelingen van EENA vereisen dat de EU-lidstaten criteria opstellen die een horizontale nauwkeurigheidsschatting van 50 meter opleggen voor 80 procent van alle noodcommunicatie afkomstig van mobiele apparaten. Om dit nauwkeurigheidsniveau te bereiken stelt EENA het gecombineerde gebruik voor van netwerkgebaseerde en telefoongebaseerde technologieën voor de locatie van bellers, in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn (EU) 2018/1972, zoals aangevuld bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/444 van de Commissie .

Deze aanbevelingen zijn niet op zichzelf gedaan; EENA werkte samen met belangrijke belanghebbenden die waardevolle inzichten verschaften in de mogelijkheden van smartphones om nauwkeurig de locatie van de beller te bepalen en de netwerk- en service-infrastructuur die nodig is voor efficiënte locatieoverdracht.

Bovendien bevat het door EENA gepresenteerde artikel een diepgaande analyse van de nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidscriteria die al in landen over de hele wereld zijn geïmplementeerd, evenals statistieken verzameld door Europese PSAP's (Public Safety Answering Points) over de nauwkeurigheid van locatie-informatie afgeleid van van mobiel afgeleide noodcommunicatie in 2022.

De EENA-aanbevelingen vormen een belangrijke stap in de richting van het verbeteren van de responsmogelijkheden bij noodsituaties, en zorgen ervoor dat mensen in actie komen nood kan snel en nauwkeurig worden gelokaliseerd. Met de goedkeuring van deze criteria door de lidstaten wordt gehoopt dat de EU een robuust raamwerk zal opzetten voor informatie over de locatie van noodoproepers, waardoor levens worden gered en het algemene beheer van noodsituaties in de hele regio wordt verbeterd.

bron

EENA

Andere klanten bestelden ook: