Gendergerelateerd geweld in noodsituaties: acties van UNICEF

Gendergerelateerd geweld bereikt alle uithoeken van de wereld. In noodsituaties stijgt GBV

Gendergerelateerd geweld (GBV) is de meest doordringende maar minst zichtbare mensenrechtenschending ter wereld

Het omvat fysieke, seksuele, mentale of economische schade toegebracht aan een persoon vanwege sociaal toegeschreven machtsonevenwichtigheden tussen mannen en vrouwen.

Het omvat ook de dreiging met geweld, dwang en vrijheidsbeneming, zowel in het openbaar als privé.

In alle samenlevingen hebben vrouwen en meisjes minder macht dan mannen – over hun lichaam, beslissingen en middelen.

Sociale normen die het gebruik van geweld door mannen goedkeuren als een vorm van discipline en controle, versterken de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en houden gendergerelateerd geweld in stand.

Over de hele wereld lopen vrouwen en meisjes, vooral adolescenten, het grootste risico.

Gendergerelateerd geweld neemt vele vormen aan:

Intiem partnergeweld, seksueel geweld, kindhuwelijken, vrouwelijke genitale verminking, mensenhandel voor seksuele uitbuiting, vrouwelijke kindermoord en eerwraak komen veel voor – waarbij in elk land in een duizelingwekkende mate geweld door intieme partners voorkomt.

Meisjes en vrouwen kunnen ook te maken krijgen met gendergerelateerd geweld wanneer ze geen toegang hebben tot voeding en onderwijs.

Ongeveer een op de drie vrouwen en meisjes wereldwijd krijgt tijdens haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld.

Gendergerelateerd geweld kan op elk moment in iemands leven voorkomen, in tijden van vrede of instabiliteit

Maar in crisissituaties nemen de bedreigingen toe.

Gewapende conflicten, natuurrampen en humanitaire noodsituaties kunnen het vermogen van een samenleving om vrouwen en meisjes te beschermen tegen gendergerelateerd geweld aanzienlijk verzwakken.

De tarieven van partnergeweld nemen vaak toe in crisissituaties.

Veel gewapende groepen gebruiken ook seksueel geweld als oorlogsmiddel om militaire of politieke doelen te bereiken.

Al die tijd kunnen meisjes en vrouwen gedwongen worden om seks in te ruilen voor voedsel, geld en andere middelen die ze nodig hebben om te overleven.

En op sommige plaatsen worden ze vroeg of gedwongen uitgehuwelijkt om hun gezin te beschermen of te verzorgen.

Overlevenden van gendergerelateerd geweld lijden verwoestende gevolgen op korte en lange termijn voor hun fysieke en mentale gezondheid

Vrouwen en meisjes kunnen ernstig lichamelijk letsel, ongewenste zwangerschappen en blootstelling aan HIV of andere seksueel overdraagbare aandoeningen oplopen.

Depressie, angst, posttraumatische stressstoornis (PTSS), het beperkte vermogen om dagelijkse taken uit te voeren en zelfmoordgedachten komen ook vaak voor.

UNICEF: overlevenden worden vaak beschuldigd van slachtofferschap of verbannen uit hun families en gemeenschappen

Bovendien worden veel overlevenden het slachtoffer van de schuld of worden ze uit hun familie en gemeenschap verbannen vanwege sociale normen.

Hierdoor lopen ze een aanzienlijk risico op armoede, isolement en verder geweld.

Sommige overlevenden worden gedwongen te trouwen met hun daders.

Anderen krijgen te maken met vergelding voor het melden van hun ervaringen of het zoeken naar steun – ook door toedoen van familieleden.

In het ergste geval kan gendergerelateerd geweld de dood tot gevolg hebben, zoals in situaties van 'eerwraak'.

Tussen 2005 en 2020 hebben conflictpartijen ten minste 14,200 kinderen verkracht, gedwongen getrouwd, seksueel uitgebuit en andere ernstige vormen van seksueel geweld gepleegd.

Dit seksueel geweld treft onevenredig veel meisjes, die tussen 97 en 2016 2020 procent van de gevallen waren.

UNICEF werkt wereldwijd aan het voorkomen van en reageren op gendergerelateerd geweld in noodsituaties

“We richten ons op de unieke behoeften van meisjes en vrouwen – erkennen hun systemische blootstelling aan gendergerelateerd geweld – terwijl we ervoor zorgen dat er ondersteuning beschikbaar is voor alle overlevenden van seksueel geweld, inclusief jongens.

In samenwerking met regeringen, het maatschappelijk middenveld en partners van de Verenigde Naties bieden we overlevenden klinische gezondheidsdiensten, waardigheidskits, psychosociale ondersteuning en de veilige ruimtes die ze nodig hebben om toegang te krijgen tot zorg en bescherming”.

Veilige ruimtes stellen vrouwen en meisjes in staat deel te nemen aan activiteiten voor empowerment en toegang te krijgen tot kritieke informatie over hun risico's, rechten en behoeften.

Dit omvat informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot hulp en waar u seksuele uitbuiting en misbruik kunt melden

In veel noodsituaties zijn veilige ruimtes de enige manier waarop vrouwen en meisjes toegang hebben tot relevante en levensreddende informatie.

UNICEF coördineert met andere sectoren - zoals water, sanitaire voorzieningen en gezondheid (WASH) en voeding - om vrouwen en meisjes te helpen deelnemen aan veiligheidsaudits en andere vormen van gemeenschapsplanning die het risico op gendergerelateerd geweld verminderen.

"We werken ook aan het aanpakken van de onderliggende sociale drijfveren en omgevingsomstandigheden die leiden tot een hogere incidentie van GBV in noodsituaties, onder meer door initiatieven zoals de Zorg voor gemeenschappen: levens veranderen en geweld voorkomen programma".

UNICEF en partners werken rechtstreeks samen met gemeenschappen om schadelijke sociale normen aan te pakken die gendergerelateerd geweld in stand houden

Bovendien bevorderen we de economische en sociale empowerment van vrouwen en meisjes.

Economische initiatieven omvatten onderwijs voor basisvaardigheden op het gebied van lezen en schrijven, advies over inkomensgenererende activiteiten, geldtransferprogramma's en regelingen voor krediet en sparen.

Activiteiten voor sociale empowerment kunnen gericht zijn op het leiderschap van vrouwen en deelname aan GBV-programmering, en de bevordering van levensvaardigheden door middel van middelen zoals onze Adolescent Girls Toolkit.

“Ons uitgebreide onderzoek naar GBV in noodsituaties levert ook bewijs voor de grotere humanitaire gemeenschap.

We investeren in het versterken van beschermingssystemen die gendergerelateerd geweld aanpakken – onder meer via gezondheids- en sociale diensten – en die helpen alle vrouwen, meisjes en jongens te beschermen tegen onheil”.

Lees ook:

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Seksuele intimidatie in medisch beroep: wettelijke en ethische verantwoordelijkheden

Pesten en intimidatie op het werk: een derde van de artsen voelt zich bedreigd

#ORANGETHEWORLD – Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes

Effectieve instrumenten voor het coördineren, plannen en bewaken van acties ter voorkoming van gendergerelateerd geweld (GBV)

Shaken Baby Syndrome: de zeer ernstige schade van geweld op het pasgeboren kind

Geweld tegen EMS-providers - Paramedici aangevallen in een stabiel scenario

25 november, Dag van Geweld tegen Vrouwen: de 5 tekenen die je niet moet onderschatten in een relatie

Bron:

UNICEF

Andere klanten bestelden ook: