HERA: Europa's reactie op noodsituaties op gezondheidsgebied

Een stap voorwaarts in de Europese Unie op het gebied van paraatheid en respons op noodsituaties op het gebied van de gezondheidszorg

De oprichting en het belang van HERA

Met de oprichting van de Autoriteit voor paraatheid en respons op gezondheidsproblemen (HERA), de Europeese Unie heeft blijk gegeven van een vastberaden inzet voor het versterken van haar capaciteit om te reageren op noodsituaties op gezondheidsgebied. Dit initiatief, gelanceerd door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in haar State of the Union vertegenwoordigt een cruciaal hoofdstuk in de verwezenlijking van de Europese Gezondheidsunie. HERA komt voort uit de erkenning dat, in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door frequente noodsituaties op gezondheidsgebied, een gecoördineerde en tijdige reactie op Europees niveau essentieel is om de volksgezondheid te beschermen. De oprichting van deze autoriteit is gebaseerd op de ervaring die is opgedaan tijdens de COVID-19-pandemie, waar de behoefte aan een meer gestructureerde en proactieve aanpak voor het beheersen van gezondheidscrises duidelijk werd.

De rol en functies van HERA

HERA is ontworpen om de coördinatie van gezondheid beveiliging binnen de Europese Unie, en snel reageren op toekomstige bedreigingen voor de gezondheid. De organisatie van de autoriteit is gestructureerd om in te opereren twee verschillende fasen: de ene van voorbereiding en de andere van crisis. In de voorbereidingsfasezal HERA zich richten op de identificatie van en investeringen in de ontwikkeling, productie en opslag van essentiële medicijnen. Het zal ook nationale deskundigen opleiden om noodsituaties op gezondheidsgebied beter met vertrouwen en expertise aan te pakken. In geval van een noodsituatie op gezondheidsgebied op EU-niveau zal HERA overstappen naar de ‘crisis’-modus, waarbij al zijn beslissingsbevoegdheid wordt benut om noodmaatregelen te implementeren en te anticiperen op de ontwikkeling van kritieke situaties. Deze fase zal ervoor zorgen dat de belangrijkste medische tegenmaatregelen snel en effectief worden verspreid, volgens een systematische procedure die is aangepast aan de specifieke omstandigheden van het moment.

Hulpmiddelen, samenwerkingen en de mondiale aanpak van HERA

Met een substantieel budget werkt HERA nauw samen met bestaande entiteiten zoals de ECDC (Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding) en de EMA (Europees Geneesmiddelenbureau), evenals met Lidstaten, -industrie, Burgermaatschappij en academie. Dit samenwerkingsnetwerk vertegenwoordigt een gezamenlijke inspanning om te zorgen voor een gemeenschappelijke aanpak van paraatheid binnen Europa. Bovendien werkt HERA ook nauw samen met internationale partners om de mondiale paraatheid en respons te versterken, zodat landen over de hele wereld in staat zijn vaccins, medicijnen en medische benodigdheden te produceren in tijden van nood.

Toekomstige stappen en implementatie van HERA

HERA werd in 2022 operationeel. Het team werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat de autoriteit haar cruciale rol kan vervullen bij het beschermen van de Europese Unie tegen toekomstige gezondheidscrises. De volledige implementatie van HERA vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in de manier waarop Europa noodsituaties op gezondheidsgebied aanpakt, en biedt een gestructureerd en veerkrachtig raamwerk voor het beheersen van toekomstige crises.

bronnen

Andere klanten bestelden ook: