Het waarderen van buitenlandse artsen: een hulpbron voor Italië

De Amsi dringt aan op de erkenning en integratie van internationale gezondheidszorgprofessionals

De Vereniging van buitenlandse artsen in Italië (Amsi), onder leiding van prof. Voedsel Aodi, heeft het cruciale belang benadrukt van valoriseren en integreren buitenlandse gezondheidszorgprofessionals in de structuur van het Italiaanse nationale gezondheidszorgsysteem. Deze oproep krijgt een bijzondere betekenis in een tijd waarin het land, net als vele andere, kampt met een duidelijk tekort aan gezondheidszorgpersoneel. Amsi benadrukt dat buitenlandse artsen en verpleegsters moet niet worden gezien als een tijdelijke of noodoplossing, maar eerder als een fundamenteel en stabiel onderdeel van de beroepsbevolking in de gezondheidszorg van het land.

Wat is Amsi

Amsi werd opgericht in 2001 met als doel de integratie en valorisatie van artsen van buitenlandse afkomst in Italië te bevorderen. Door haar inspanningen heeft de vereniging initiatieven ondersteund die gericht zijn op het vergemakkelijken van de toegang en het aannemen van buitenlands gezondheidszorgpersoneel, waarbij hun onmisbare bijdrage wordt erkend aan het handhaven van de zorgnormen en het voorkomen van de sluiting van talrijke ziekenhuiseenheden. Met de steun van entiteiten zoals Uhm (Euromediterrane Medische Unie) en Uniti per Unireheeft Amsi beleid voorgesteld om de erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties te vereenvoudigen en opgeroepen tot uitbreiding van cruciale regelgeving, zoals de “Zorg ItaliëDecreet, om de continuïteit van de zorghulp te waarborgen.

De uitdaging van het personeelstekort

Het tekort aan gezondheidszorgpersoneel vormt een van de grootste uitdagingen voor het Italiaanse gezondheidszorgsysteem, verergerd door factoren als een vergrijzende bevolking, economische beperkingen en een toename van de vraag naar gezondheidszorgdiensten. Geconfronteerd met deze noodsituatie, minister van Volksgezondheid Horatius Schillaci heeft het belang benadrukt van het aantrekken van artsen en verpleegkundigen uit het buitenland als integraal onderdeel van de oplossing. De weg naar volledige integratie wordt echter belemmerd door tal van moeilijkheden, waaronder bureaucratische barrières, de validatie van buitenlandse kwalificaties en de noodzaak om taalkundige en culturele verschillen te overbruggen. De voorstellen van Amsi zijn erop gericht faciliteer deze transities door vaste contracten te bevorderen voor buitenlandse professionals en het afschaffen van de nationaliteitsvereiste voor toegang tot werk in de gezondheidszorg.

Een oproep om steun

“Wij delen volledig de intenties van de regering, die, via de persoonlijke inzet van minister Schillaci, ons gezondheidszorgsysteem wil herzien en een nieuwe impuls wil geven, waarbij de nadruk ligt op de valorisatie van professionals, en vervolgens op het terugdringen van de wachtlijsten en het reorganiseren van de ziekenhuisstructuren.

Tegelijkertijd is Schillaci echter ook realistisch over de onmogelijkheid om het personeelstekort van de ene op de andere dag op te lossen en opent hij de deuren voor de komst van buitenlandse artsen en verpleegsters naar Italië.

Zoals Amsi, de Vereniging van buitenlandse artsen in ItaliëAl in 2001 hebben we de beleidsmakers gewaarschuwd met een oproep om een ​​programmatische volkstelling te starten om, toen al, de werkelijke behoefte aan professionals te begrijpen.

Wij zijn het er niet mee eens dat buitenlandse artsen en verpleegsters als tijdelijke noodoplossing worden beschouwd; wij vinden het beperkend en discriminerend.

Amsi steunt al lang niet alleen Italiaanse professionals en hun economisch-contractuele valorisatie, maar ook gerichte, selectieve immigratie van artsen en verpleegsters.

We willen onze regeringsvertegenwoordigers, die duidelijk onze volledige steun hebben, eraan herinneren dat we, dankzij onze buitenlandse professionals in Italië, de sluiting van ongeveer 1200 afdelingen in 2023 hebben vermeden, inclusief de spoedeisende hulp en diverse diensten in openbare gezondheidszorginstellingen.

Zij houden van Italiaans gezondheidszorgpersoneelverdienen respect en steun, en om deze reden roept Amsi, samen met Umem (Euro-Mediterrane Medische Unie) en Uniti per Unire, op tot verlenging van het “Cura Italia”-decreet na de vervaldatum van 31 december 2025, om we moeten de sluiting van ongeveer 600 afdelingen in zowel publieke als private instellingen vermijden, evenals permanente contracten en de afschaffing van de vereiste van staatsburgerschap om toegang te krijgen tot onze publieke en private gezondheidszorg.

Voor buitenlandse artsen en verpleegkundigen zal het nodig zijn om de situatie recht te zetten met definitieve erkenning door het Ministerie van Volksgezondheid en registratie bij beroepsverenigingen, en het zal noodzakelijk zijn om verzekeringskwesties op te lossen zoals hun Italiaanse en in het buitenland geboren collega’s.

Om deze reden herhalen wij dat buitenlandse beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg niet mogen worden gediscrimineerd als noodoplossingen, maar dat zij een werkelijk waardevolle hulpbron kunnen zijn voor de gezondheidszorg van vandaag en morgen.”

Dat zegt prof. Voedsel Aodi, president van Amsi, Umem, Uniti per Unire en Co-mai, evenals professor bij Tor Vergata en lid van het Fnomceo-register.

bronnen

  • Amsi-persbericht
Andere klanten bestelden ook: