Nieuw EU-immigratie- en zoek- en reddingspact maakt zich zorgen over humanitaire implicaties

Zorgen over de humanitaire implicaties van de nieuwe overeenkomst

Inleiding en context van het nieuwe EU-immigratiepact

De nieuwe Immigratie- en asielpact van de Europese Unie, waarover onlangs overeenstemming is bereikt, heeft kritiek en zorgen geuit over de overeenkomst mogelijke gevolgen voor de rechten van migranten, asielzoekers en vluchtelingen. Ondanks de triomfantelijke retoriek rond de aankondiging van deze hervormingen heeft Human Rights Watch het pact omschreven als een ramp voor migranten en asielzoekers. Deze hervormingen, waarbij afschrikking centraal staat, zijn bekritiseerd omdat ze zowel ineffectief als onrechtmatig zijn, waardoor een toch al complex en wreed systeem nog ingewikkelder wordt.

Controversiële details en mechanismen van het nieuwe pact

De voorgestelde wijzigingen in het pact omvatten onder meer de invoering van versnelde grensprocedures voor degenen die geacht worden weinig kans te hebben op asiel. Dit zou kunnen leiden tot detentie en het initiëren van ondermaatse asielprocedures die individuen fundamentele waarborgen ontnemen, zoals juridische bijstand, en ook het nemen van vingerafdrukken van kinderen vanaf zes jaar oud. Het pakket bevat een “crisisreguleringDat zou de EU-staten in staat stellen af ​​te wijken van fundamentele mensenrechtenverplichtingen, en zo de weigering van het recht op asiel te legaliseren.

Impact op zoek- en reddingsacties op zee en de verantwoordelijkheden van de lidstaten

Het nieuwe EU-immigratie- en asielpact roept grote zorgen op met betrekking tot opsporing en redding op zee in de Middellandse Zee. Volgens de Agentschap voor de grondrechten van de Europese CommissieDe zoek- en reddingsmogelijkheden in de Middellandse Zee zijn beperkt: slechts 13 van de 21 vaartuigen en vliegtuigen van NGO's zijn operationeel. Juridische en administratieve acties verstoren vaak het werk van NGO's, waardoor hun reddingsmogelijkheden verder worden beperkt. Dit zou ernstige humanitaire gevolgen kunnen hebben, vooral voor degenen die daar wonen nood op zee.

Kritieken en toekomstige uitdagingen

Het nieuwe pact, samen met de inspanningen van de EU om dat te bewerkstelligen verantwoordelijkheid verschuiven naar de buurlanden zoals Libië, Tunesië, Turkije en Egypte, duidt op een zorgwekkende wending op het gebied van de mensenrechten, zoek- en reddingsacties op zee en de rechten van mensen die onderweg zijn, wat in tegenspraak is met de kernwaarden van de EU. De reactie van organisaties als Human Rights Watch suggereert dat het pact, in plaats van het vaak falende beheer van irreguliere immigratie door de EU aan te pakken, de situatie kan verergeren, waardoor de EU-lidstaten ertoe worden aangezet te weigeren mensen te herplaatsen en te investeren in grenshekken, prikkeldraad en toezicht in plaats van humanitaire maatregelen.

bronnen

Andere klanten bestelden ook: