Verwaarloosde tropische ziekten in Europa: een groeiend probleem

Van klimaatverandering tot immigratie: factoren die verwaarloosde tropische ziekten naar Europa brengen

Verwaarloosde tropische ziekten (NTD's)

Verwaarloosde tropische ziekten (NTD’s) komen steeds vaker voor Europa, grotendeels als gevolg van immigratie uit endemische gebieden. Deze ziekten, die vaak over het hoofd worden gezien door onderzoek en gezondheidszorgsystemen, omvatten een verscheidenheid aan bacteriële, parasitaire en virale infecties. Een specifieke behandeling voor deze ziekten is zelden beschikbaar in veel Europese landen omdat de medicijnen noch officieel zijn toegelaten, noch op de markt worden gebracht. Slechts een paar referentiecentra hebben via complexe en kostbare bureaucratische processen toegang tot medicijnen voor NTD's, door deze via de WHO te importeren of aan te bieden.

Klimaatverandering en de opkomst van NTD's

Klimaatverandering draagt ​​bij aan de verspreiding van verwaarloosde tropische ziekten in Europa. Opwarming van de aarde heeft gunstiger omstandigheden gecreëerd voor de overleving en proliferatie van ziektevectoren zoals muggen en teken, wat heeft geleid tot de toename van ziekten zoals dirofilariasis, overgedragen door muggen en aanvankelijk alleen aangetroffen bij dieren zoals honden. Deze ziekten zijn noordwaarts in Europa oprukken, deels als gevolg van de klimaatverandering. Bovendien worden veel van deze ziekten door artsen verkeerd gediagnosticeerd of niet herkend, wat leidt tot vertragingen in de behandeling.

De noodzaak van een groter bewustzijn en paraatheid

Naarmate het landschap van ziekten evolueert, wordt het voor gezondheidsautoriteiten van essentieel belang om dit te doen begrijp de risico's veroorzaakt door verwaarloosde tropische ziekten en hebben een gedetailleerde kennis van de aanwezigheid en het gedrag van ziektevectoren in Europa. Projecten zoals VectorNet en Muggenalarm verzamelen gegevens over de verspreiding van ziektevectoren zoals muggen, teken en zandvliegen. Burgerparticipatie via burgerwetenschappelijke projecten wordt het een waardevol onderdeel bij het monitoren van invasieve soorten en het helpen vormgeven van strategieën voor de bestrijding van ziektevectoren.

Op weg naar een mondiaal antwoord op NTD's

Verwaarloosde tropische ziekten worden een steeds groter probleem wereldwijd probleem dat vereist gecoördineerde actie, niet alleen om de relatie tussen vectoren en de omgeving beter te begrijpen, maar ook om vaccins, diagnostiek en behandelingen voor deze ziekten te ontwikkelen. De World Health Organization (WHO) en de wereldgemeenschap werken aan het terugdringen van het aantal mensen dat NTD-interventies nodig heeft, dat de afgelopen tien jaar met 25% is afgenomen. echter, de Covid-19 De pandemie heeft een aanzienlijke impact gehad op NTD-programma’s, waardoor het aantal behandelde mensen tussen 34 en 2019 met 2020% is gedaald. Nu, meer dan ooit, is een mondiale inzet van cruciaal belang om NTD’s aan te pakken, gezien de gevolgen ervan voor de economie en de volksgezondheid.

bronnen

Andere klanten bestelden ook: