Defibrillatoronderhoud: AED en functionele verificatie

De defibrillator is een levensreddend apparaat dat een correcte analyse op de patiënt uitvoert om de aanwezigheid van hartritmes te herkennen die moeten worden gedefibrilleerd

L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE NEL SOCCORSO: BEZOEK LO STAND DI SQUICCIARINI REDDING E SCOPRI KOM ESSERE PREPARATO ALL'EMERGENZA

De functionele verificatie van een defibrillator: waarom het essentieel is

Als het waarschijnlijke aritmieën herkent, laadt het een condensator op, waarbij een elektrische ontlading met de juiste energie wordt uitgezonden die door het hart van de patiënt gaat en de hartactiviteit tijdelijk onderbreekt, zodat het correct kan worden hervat.

Om te verifiëren dat de Defibrillator dit alles correct en adequaat doet, dient deze jaarlijks een technische controle te ondergaan.

Tijdens de controle wordt met behulp van een speciaal apparaat, de analysator, een hartstilstand met verschillende soorten aritmie gesimuleerd, waarbij de defibrillator een daadwerkelijke ontlading afgeeft en vervolgens nauwkeurig de hoeveelheid afgegeven energie en het tijdstip van afgifte meet.

In Europa is functionele verificatie verplicht en moet jaarlijks worden uitgevoerd op alle defibrillatoren in de gezondheidszorg, noodgevallen en niet minder belangrijk voor defibrillatoren buiten het ziekenhuis, volgens CEI 62-148, CEI 62-13 EN 60601-2-4 richtlijnen, op straffe van een boete en/of strafrechtelijke sancties.

Norm CEI 62353, met betrekking tot periodiek uit te voeren keuringen en beproevingen na reparatiewerkzaamheden aan elektromedische uitrusting, stelt dat de frequentie van functionele veiligheidsinspecties door de fabrikant moet worden vastgesteld en in de gebruikershandleiding moet worden aangegeven.

Indien niet aangegeven in de gebruikershandleiding van de defibrillator, geeft CEI EN 62353, in bijlage F, aan dat voor apparaten die elektrische energie opwekken en toepassen om de activiteit van het hart direct te beïnvloeden, zoals defibrillators, het interval tussen functiecontroles nooit langer mag zijn dan 2 jaar .

De veiligheidsbeoordeling van de defibrillator moet worden uitgevoerd door technici die gespecialiseerd zijn in elektrische veiligheid en die voldoende zijn opgeleid in de tests waaraan de defibrillator moet worden onderworpen.

Alle uitgevoerde tests moeten ook worden gedocumenteerd.

CARDIOPROTEZIONE EN RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE? BEZOEK SUBITO LO STAND EMD112 IN EMERGENCY EXPO PER APPROFONDIRE

De vervaldatum van de functionele verificatie is te zien op de sticker aan de rechterkant van de defibrillator, waar de maand en het jaar van de vervaldatum te zien zijn

Alle defibrillatoren moeten in operationele staat worden gehouden; de batterij moet voldoende opgeladen zijn om de werking te garanderen; batterijen en zelfklevende elektroden moeten op tijd worden vervangen, wat over het algemeen twee jaar is voor elektroden en vijf jaar voor batterijen.

Eigenaars van AED's kunnen overeenkomsten sluiten met gezondheidsinstanties of particuliere entiteiten om de apparatuur te onderhouden, waarbij de kosten voor rekening van de eigenaar zijn.

Voor Italië en Europa: Staatsblad van de Italiaanse Republiek van 20/07/2013 omgezet in wet Bijlage (E) Punt 4.3 Onderhoud en bewegwijzering (Pagina 13/24): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/ 2013/07/20/169/sg/pdf

Punt 4.3 Onderhoud en signalering: AED's moeten functionele controles, inspecties en periodiek onderhoud ondergaan conform de in de gebruikershandleiding gestelde termijnen en in overeenstemming met de huidige regelgeving op het gebied van elektromedische apparatuur.

DEFIBRILLATORI: VISITA LO STAND DI PROGETTI MEDISCHE APPARATUUR OPLOSSINGEN IN EMERGENCY EXPO

Lees ook

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Defibrillatoronderhoud: wat te doen om hieraan te voldoen

Defibrillatoren: wat is de juiste positie voor AED-pads?

Wanneer de defibrillator gebruiken? Laten we de schokbare ritmes ontdekken

Wie kan de defibrillator gebruiken? Wat informatie voor burgers

Ziekten van de kleppen van het hart: aortastenose

Wat is het verschil tussen pacemaker en subcutane defibrillator?

Wat is een implanteerbare defibrillator (ICD)?

Wat is een cardioverter? Overzicht implanteerbare defibrillator

Pediatrische pacemaker: functies en eigenaardigheden

Hartstilstand: waarom is luchtwegbeheer belangrijk tijdens reanimatie?

RSV-piek (Respiratoir Syncytieel Virus) dient als herinnering voor goed luchtwegbeheer bij kinderen

Aanvullende zuurstof: cilinders en ventilatiesteunen in de VS

Hartziekte: wat is cardiomyopathie?

Ontstekingen van het hart: myocarditis, infectieuze endocarditis en pericarditis

Hartgeruis: wat het is en wanneer u zich zorgen moet maken?

Het gebroken hartsyndroom neemt toe: we kennen Takotsubo-cardiomyopathie

Cardiomyopathieën: wat ze zijn en wat zijn de behandelingen?

Alcoholische en aritmogene rechterventrikelcardiomyopathie

Verschil tussen spontane, elektrische en farmacologische cardioversie

Wat is Takotsubo-cardiomyopathie (gebroken-hartsyndroom)?

Gedilateerde cardiomyopathie: wat het is, wat het veroorzaakt en hoe het wordt behandeld?

Hartpacemaker: hoe werkt het?

Italië, 'Wet van Barmhartige Samaritaan' goedgekeurd: 'Niet-strafbaar' voor iedereen die een defibrillator-AED gebruikt

Zuurstof schadelijk voor hartaanvalpatiënten, zegt onderzoek:

European Resuscitation Council (ERC), de richtlijnen voor 2021: BLS – Basic Life Support

Pediatrische implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD): welke verschillen en eigenaardigheden?

bron

Defibrillatoren winkel

Andere klanten bestelden ook: