Canadian Syncope Risk Score - In geval van syncope zijn patiënten echt in gevaar of niet?

De Canadese syncope-risicoscore is onderzocht om te begrijpen of syncope op het punt staat te gebeuren. Het is een vragenlijst die door de Ottawa Hospital Research Institute en gepubliceerd op de Canadian Medical Association Journal. 

Deze vragenlijst is een soort screeningstest die huisartsen en ER-artsen zal helpen te begrijpen of een patiënt die lijdt aan een syncope het verdient om al dan niet in het ziekenhuis te worden opgenomen, dat wil zeggen om de gevaarlijkheid van een syncope te begrijpen. Het is de Canadese syncope-risicoscore, Door de Ottawa Hospital Research Institute en de Universiteit van Ottawa.

Dit zal waarschijnlijk een efficiënte methode blijken te zijn om te weten hoe patiënten moeten worden behandeld en om wachtrijen bij de eerste hulp te vermijden. Syncope kan worden veroorzaakt door ernstige aandoeningen die niet duidelijk zijn tijdens de eerste evaluatie, wat kan leiden tot ernstige bijwerkingen, waaronder overlijden, na verwijdering uit de afdeling spoedeisende hulp. Onderzoekers probeerden een klinisch beslissingsinstrument te ontwikkelen om volwassen patiënten met syncope te identificeren die het risico lopen op een ernstige bijwerking binnen 30 dagen na verwijdering van de afdeling spoedeisende hulp.

De methoden van de Canadian Syncope Risk Score

Onderzoekers hebben prospectief ingeschreven volwassenen (leeftijd ≥ 16 jaar) met syncope die zich binnen 24 uur na de gebeurtenis presenteerden bij 1 van de 6 grote spoedeisende hulpafdelingen van 29 september 2010 tot 27 februari 2014. Ze verzamelden gestandaardiseerde variabelen bij indexpresentatie van klinische evaluatie en onderzoeken. De beoordeelde ernstige bijwerkingen waren onder meer overlijden, myocardinfarct, aritmie, structurele hartziekte, longembolie, ernstige bloeding en procedurele interventies binnen 30 dagen.

 

Canadian Syncope Risk Score, de resultaten

Ze namen 4030 patiënten met syncope op; de gemiddelde leeftijd was 53.6 jaar, 55.5% was vrouw en 9.5% werd opgenomen in het ziekenhuis. Ernstige bijwerkingen traden op bij 147 (3.6%) van de patiënten binnen 30 dagen na verwijdering uit de afdeling spoedeisende hulp. Van de 43 onderzochte kandidaat-voorspellers namen ze er 9 op in het uiteindelijke model: aanleg voor vasovagale syncope, hartziekte, elke systolische druk aflezing op de afdeling spoedeisende hulp <90 of> 180 mm Hg, troponineniveau boven 99e percentiel voor de normale populatie, abnormale QRS-as (<−30 ° of> 100 °), QRS-duur langer dan 130 ms, QTc-interval langer dan 480 ms , spoedeisende hulp diagnose van cardiale syncope en spoedeisende diagnose van vasovagale syncope (C-statistiek 0.88, 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 0.85-0.90; optimisme 0.015; goedheid p = 0.11). Het risico op een ernstige bijwerking binnen 30 dagen varieerde van 0.4% voor een score van −3 tot 83.6% voor een score van 11. De gevoeligheid was 99.2% (95% BI 95.9% –100%) voor een drempelscore van - 2 of hoger en 97.7% (95% BI 93.5% -99.5%) voor een drempelscore van -1 of hoger.

Meer details over de studie en de auteurs aan het einde van het artikel.

LEES VERDER

GCS Score: wat betekent het?

Een 'opstanding' van een COVID-19-patiënt. Van Campus Covid Center, een ongelooflijk casusrapport

Hoe kan een patiënt met een acute beroerte snel en nauwkeurig worden geïdentificeerd in een preklinische setting?

BRON

Ontwikkeling van de Canadese syncope-risicoscore om ernstige bijwerkingen te voorspellen na beoordeling van syncope door de spoedeisende hulp

 

Andere klanten bestelden ook: