Mazelencrisis in Europa: exponentiële toename van het aantal gevallen

Er dreigt een volksgezondheidscrisis als gevolg van de afnemende vaccinatiedekking

Toename van gevallen van mazelen in Europa en Centraal-Azië

In 2023 World Health Organization (WHO) is getuige geweest van een alarmerende stijging van het aantal gevallen van mazelen in Europa en Centraal-Azië. Sinds oktober zijn er meer dan 30,000 gevallen gemeld, een dramatische stijging ten opzichte van de 941 gevallen die in het hele jaar 2022 zijn geregistreerd. Deze stijging, van meer dan 3000%, benadrukt een opkomende volksgezondheidscrisis, die een aanzienlijke weerspiegeling is van een daling van de vaccinatiegraad. Landen als Kazachstan, Kirgizië en Roemenië hebben de hoogste besmettingscijfers gemeld, waarbij Roemenië onlangs een nationale mazelenepidemie heeft uitgeroepen. Deze opwaartse trend in het aantal gevallen van mazelen stelt de gezondheidszorgstelsels, die al onder druk staan ​​als gevolg van de recente mondiale gezondheidscrises, voor aanzienlijke uitdagingen.

Factoren die bijdragen aan de toename van het aantal gevallen

De snelle toename van gevallen van mazelen houdt rechtstreeks verband met: daling van de vaccinatiegraad in de hele regio. Verschillende factoren hebben tot deze daling bijgedragen. Verkeerde informatie en aarzeling over vaccins, die tijdens de COVID-19-pandemie aan populariteit won, hebben een sleutelrol gespeeld. Bovendien hebben de problemen en de zwakte van de eerstelijnsgezondheidszorg de situatie verergerd. In het bijzonder, UNICEF rapporteert dat het immunisatiepercentage met de eerste dosis van het mazelenvaccin is gedaald van 96% in 2019 naar 93% in 2022, een procentuele daling die misschien klein lijkt, maar zich vertaalt in een aanzienlijk aantal niet-gevaccineerde kinderen en dus in kwetsbaarheid.

Kritieke situatie in Roemenië

In Roemenië, is de situatie bij de regering bijzonder nijpend geworden het uitroepen van een nationale mazelenepidemie. Met een cijfer van 9.6 gevallen per 100,000 inwoners is het land getuige geweest van een dramatische stijging van het aantal infecties, die 1,855 gevallen. Deze stijging heeft aanleiding gegeven tot dringende zorgen over de noodzaak om de vaccinatie- en bewustmakingscampagnes van het publiek te versterken om verdere uitbraken te voorkomen en kwetsbare gemeenschappen te beschermen. De situatie in Roemenië dient als waarschuwing voor andere staten in de regio en onderstreept de cruciale behoefte aan gerichte en effectieve gezondheidszorginterventies.

Preventieve acties en crisisrespons

In het licht van deze groeiende volksgezondheidscrisis dringt UNICEF er bij de landen in de Euro-Aziatische regio op aan om dit ook te doen preventieve acties intensiveren. Dit bevat het identificeren en bereiken van alle niet-gevaccineerde kinderen, het opbouwen van vertrouwen om de vraag naar vaccins te stimuleren, het geven van prioriteit aan de financiering van vaccinatiediensten en de eerstelijnsgezondheidszorg, en het opbouwen van veerkrachtige gezondheidszorgsystemen door middel van investeringen in gezondheidswerkers en innovatie. Deze maatregelen zijn essentieel om de neerwaartse trend in de vaccinatiegraad te keren en de veiligheid en het welzijn van kinderen in de hele regio te garanderen. Internationale samenwerking en de inzet van lokale overheden zullen cruciaal zijn voor het succes van deze initiatieven.

bron

Andere klanten bestelden ook: