Economische ongelijkheid in de gezondheidszorg in de VS

Onderzoek naar de uitdagingen van het EMS-systeem in de context van inkomensongelijkheid

De economische en personeelscrisis in EMS

In het Verenigde Staten, worden medische noodgevallen beheerd via de Emergency Medical Services (EMS)-systeem, dat voor aanzienlijke economische en persoonlijke uitdagingen staat. Een cruciaal aspect van dit systeem is de financiering, die voornamelijk afhankelijk is van twee bronnen: vergoedingen voor verleende diensten en publieke middelen. De operationele kosten zijn echter vaak hoger dan de geïnde vergoedingen, waardoor financiële steun nodig is. Een duidelijk voorbeeld staat erin Anytown, VS, waar de brandweer werkt ambulance De service kost jaarlijks € $850,000. Vanwege de financieringsstructuur ontvangen patiënten vaak rekeningen voor het ongedekte verschil dat niet door de verzekering wordt gedekt, waardoor financiële problemen en verrassingsrekeningen ontstaan ​​voor onverzekerde of onderverzekerde patiënten.

Op inkomen gebaseerde verschillen in reactie

A kritische factor in het EMS-systeem is de ongelijkheid in responstijden op basis van inkomen. Onderzoek heeft aangetoond hoe de responstijden van ambulances in de Verenigde Staten zijn 10% langer in armere gebieden vergeleken met rijkere. Deze kloof zou kunnen bijdragen aan grotere verschillen in de kwaliteit van de pre-ziekenhuiszorg die wordt verleend, wat een negatief effect kan hebben op de resultaten voor patiënten in wijken met lage inkomens. De totale gemiddelde responstijd van EMS was 3.8 minuten langer in postcodes met lagere inkomens vergeleken met rijkere postcodes, na controle voor variabelen zoals stedelijke dichtheid en beltijden.

De economische en personeelscrisis: een zorgwekkende combinatie

De grootste kosten bij het leveren van EMS-service houden verband met de operationele gereedheid, dat wil zeggen het onderhoud voldoende middelen beschikbaar om snel te reageren op noodoproepen. Door de pandemie heeft het personeelstekort deze uitdaging nog verergerd, waardoor de lonen in de EMS-sector aanzienlijk zijn gestegen. Deze toegenomen vraag is voornamelijk te wijten aan een afname van het aantal vrijwilligers en een groeiende behoefte aan gekwalificeerd personeel in ziekenhuizen, wat ambulancediensten ertoe aanzet meer in hun werknemers te investeren om efficiënte en tijdige dienstverlening te garanderen.

Een oproep tot gelijkheid

Economische verschillen in het Amerikaanse EMS-systeem vormen een belangrijk probleem dat dringende aandacht vereist. Het is essentieel om deze te onderkennen en aan te pakken ongelijkheid het garanderen van eerlijke en tijdige toegang tot spoedeisende zorg voor alle burgers, ongeacht hun inkomen of de buurt waarin zij wonen. Bovendien vereist de economische duurzaamheid van het systeem innovatieve oplossingen om de kosten van de dienstverlening in evenwicht te brengen met de noodzaak om effectieve en tijdige hulp te bieden .

bronnen

Andere klanten bestelden ook: