Het begin van eerste hulp: een historische reis

Van eeuwenoude veldslagen tot moderne reddingstechnieken

Oude oorsprong en ontwikkelingen in oorlog

De wortels van eerste hulp zijn diep verweven met de geschiedenis, nauw verbonden met contexten in oorlogstijd. De vroegste sporen van praktijken die op eerste hulp lijken, zijn te vinden in Grieks keramiek uit 500 voor Christus, met scènes van wondverband. De "capsarii” in het Romeinse leger, belast met het verlenen van eerste hulp aan de gewonden, dient als een voorbeeld van hoe deze praktijken zelfs in de oudheid van vitaal belang waren. Deze vaardigheden, essentieel voor het omgaan met talrijke traumatische en medische gevallen in de strijd, markeerden het begin van de systematisering van de eerste hulp.

Formalisering van levensreddende behandelingen

In het 18th eeuw, verschoof de aandacht naar het redden van verdrinkingen, wat leidde tot de oprichting van verenigingen die zich aan dit doel wijdden. De Koninklijke Humane Maatschappij, opgericht als reactie op deze zorgen, heeft aanzienlijk bijgedragen aan de verspreiding van kunstmatige reanimatie als reddingstechniek. De formalisering van eerste hulp zette zich in de 19e eeuw voort met figuren als Friedrich von Esmarch, die de term ‘erste hilf”, eerste hulp, en ontwierp specifieke apparaten zoals het Esmarch-verband, waardoor eerstehulppraktijken in de militaire context werden gestandaardiseerd.

Uitbreiding en civiele verspreiding

Met de St. John Ambulance Vereniging, opgericht in de Verenigd Koninkrijk in 1877begon de EHBO-opleiding zich onder burgers te verspreiden. Deze vereniging, die zich aanvankelijk richtte op ziekenhuishulp, verschoof naar het opzetten van een praktisch hulpsysteem, waarmee de basis werd gelegd voor moderne eerstehulpopleidingen. De beweging breidde zich snel uit over de hele wereld Britse Rijk, en strekte zich uit tot omgevingen met een hoog risico, zoals havens en spoorwegen, waar de behoefte aan eerste hulp het duidelijkst was.

Moderne doelstellingen en protocollen

Moderne eerste hulp richt zich op het redden van levens, het voorkomen van verdere schade en het bevorderen van herstel. Hedendaagse protocollen, zoals ATLS en GEVECHTEN, gebaseerd op prioriteits- en procedurebeginselen, zijn essentieel voor het effectieve beheer van noodsituaties. Deze protocollen benadrukken het belang van snelle en beslissende acties, waarbij gebruik wordt gemaakt van minimale middelen om de impact op de overleving en het herstel van de patiënt te maximaliseren.

bron

Andere klanten bestelden ook: