Italië, het sociaal-culturele belang van vrijwilligerswerk en maatschappelijk werk

Het belang van vrijwilligerswerk in het Italiaanse collectieve weefsel: een van de belangrijkste opleidingsmodellen zijn verenigingen zoals Federavo, de Nationale Federatie van Vrijwilligersverenigingen in de Gezondheidszorg, Lilt, de Italiaanse Liga voor de Bestrijding van Tumours, en Fcp, de Federatie van Palliatieve Zorg, die een aanwinst zijn voor alle organisaties die hun trainingspraktijken willen versterken en de profielen van vrijwilligers willen ontwikkelen in specifieke vaardigheden die nodig zijn voor verschillende rollen en activiteiten

Vrijwilligerswerk in de gezondheids- en sociale zorg: de kern van training

De opleiding van gezondheidsvrijwilligers heeft altijd een zeer belangrijke rol gespeeld in de ervaring van degenen die vrijwilligerswerk doen en van degenen die dit al een tijdje doen en momenten van ondersteuning en verbetering van hun vaardigheden nodig hebben.

Vooral in het laatste decennium heeft het de groei van organisaties begeleid bij het lezen van de veranderingen in het gezondheids- en welzijnssysteem, bij het interpreteren van hun eigen solidariteit en ondergeschikte functie en bij het diversifiëren van activiteiten en diensten en het verbreden van de interventiecontexten, vaak experimenterend met nieuwe praktijken in operaties, in samenwerking met gezondheidsstructuren en bevordering van beleid dat beter is afgestemd op de reële behoeften en problemen van mensen (Vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg nr. 3 2015 van V Dossier)

Het is een zeer selectieve en kwalificerende procedure, die van vrijwilliger worden in de gezondheidszorg, vanwege de fijngevoeligheid van de gebruikers, het lijden, de ziekte, de dood, het gevoel van frustratie en vanwege de professionele verantwoordelijkheid jegens de zieke op de een deel van medisch en medisch personeel en vrijwilligers.

Bovendien is het een trainingsproces dat tot doel heeft de vrijwilliger te beschermen, vanwege het hoge risico op emotionele betrokkenheid en psychologische stress waarmee hij of zij kan worden geconfronteerd als hij of zij niet voldoende is voorbereid en, erger nog, als hij alleen wordt gelaten (Paola Atzei, hoofd van VOLABO's Training en Vaardighedenontwikkeling, over het belang van opleiding op het gebied van gezondheid en vrijwilligerswerk op het gebied van sociale gezondheid).

Gezondheidsvrijwilligers in strikte zin doen veel outreachend werk: ze organiseren bloedafname, ziekenvervoer, noodhulp en interventietrainingen.

ORINTATIE EN SELECTIE VAN DE GEZONDHEIDSVRIJWILLIGERS

Vanaf het allereerste begin wordt de geschiktheid van de aspirant-vrijwilliger zeer zorgvuldig onderzocht, door middel van zijn of haar motivaties, verwachtingen, aanleg en zachte vaardigheden.

De training wordt meestal voorafgegaan door een cognitief selectiegesprek, waarin het volgende wordt onderzocht: basistraining, eventuele eerdere trainingservaring en de motivaties die de aspirant-gezondheidsvrijwilliger ertoe aanzetten om vrijwilligerswerk te doen, zijn of haar kijk op de relationele dimensie als een eigenaardigheid en meerwaarde van actief burgerschap voor de opbouw van een gemeenschappelijk goed en van het zogenaamde sociaal kapitaal.

DOELEN VAN OPLEIDING IN VRIJWILLIGERSWERK

  • hen de geschiedenis, waarden, voorschriften of ethische code en het gedrag van de vereniging of organisatie waarvoor ze operationeel zullen worden, bekend maken
  • laat aspirant-vrijwilligers nadenken over hun eigen motivaties en verwachtingen;
  • het leren van vaardigheden in het omgaan met situaties en relaties met een hoge emotionele betrokkenheid, weten hoe de grenzen van de eigen rol te accepteren bij ziekte en overlijden en andere rollen te respecteren;

Doorlopende training, waarbij ervoor wordt gezorgd dat vrijwilligers op de hoogte worden gehouden van technisch-specialistische kwesties en van interventiemethodologieën, is bedoeld om in te spelen op de meest geuite behoeften van vrijwilligers om een ​​ruimte te hebben om hun emotionele ervaringen, individuele en groepsgroei, die de dagelijkse gekwalificeerde inzet in harmonie houdt met de waarde en betekenis van de vrijwilligerservaring en het gevoel van verbondenheid en teamwerk versterkt.

VRIJWILLIGERSWERK, DE STAGEERVARING

Zodra de training voorbij is, begint de directe stage-ervaring "in het veld", begeleid door een tutor of een coördinator, met als doel de aspirant-vrijwilliger te ondersteunen bij het in praktijk brengen van vaardigheden, op kritische praktische, emotionele en relationele momenten, en het verifiëren samen met hem/haar het verloop van de ervaring, de groei en bewustwording van de grenzen en mogelijkheden van zijn/haar rol, met als uiteindelijk doel een definitieve vergelijking of hij/zij geschikt is om door te gaan en in welke activiteit of dienst (film, "Onvrijwillig uit - Het onderzoek", 2022).

VRIJWILLIG IN ITALI, HET BELANG VAN NIEUWE TRAININGSINTERVENTIES

De nieuwe gezondheids- en sociale noodsituaties die ons voortdurend doordringen, hebben geleid tot een herevaluatie van de grenzen van nieuwe trainingsinterventies, nieuwe thema's en methodologieën die moeten worden geëxperimenteerd voor de opleiding van gezondheids- en sociale gezondheidsvrijwilligers, met inzichten in specifieke kwesties zoals

  • veerkracht van het individu en de gemeenschap, empowerment, wederzijdse zelfhulp voor de zieke en zijn of haar netwerk van relaties, maar ook voor vrijwilligers, non-profitorganisaties en gezondheids- en maatschappelijk werkers;
  • de benadering van gezondheid en ziekte in immigrantenculturen: bemiddeling en multiculturalisme in gezondheids- en zorgcontexten;
  • palliatieve zorg als paradigma van de nieuwe socialezekerheidsstelsels en naar schatting minstens vierduizend vrijwilligers die zich inzetten voor de ziekenhuisopname, humanisering en waardigheid van de zieke en het gezin;
  • vrijwilligerswerk voor de mantelzorger: de zorg voor de mantelzorger.

Vrijwilligerswerk opent de geest, stimuleert dialoog, reflectie en bovenal vergroot het empathie voor degenen die het niet zo goed hebben als wij.

Een goede training maakt de vrijwilliger tot een onschatbare hulpbron voor de gemeenschap, zowel lokaal als nationaal.

Auteur van het artikel:  Dr. Letizia Ciabattoni

Referenties:

Vdossier, "L'importanza della formazione permanente per il volontariato sanitario e socio-sanitario", 07-25-2016

https://www.retisolidali.it/formazione-del-volontariato-sanitario/

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=curePalliativeTerapiaDolore&id=5558&lingua=italiano&menu=terapia

https://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=100280

https://cri.it/cosa-facciamo/salute/formazione/

https://www.cvs-omegna.it/formazione/

https://www.sos-sona.it/formazione/

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2022/05/volontari-non-si-nasce-si-diventa-con-passione-e-formazione-arriva-il-film-per-la-tv-involontaria-of.html

Lees ook:

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Angst: een gevoel van nervositeit, zorgen of rusteloosheid

Brandweerlieden / Pyromanie en obsessie met vuur: profiel en diagnose van mensen met deze aandoening

Aarzeling tijdens het autorijden: we hebben het over amaxofobie, de angst om te autorijden

Veiligheid van de redder: percentages van PTSS (posttraumatische stressstoornis) bij brandweerlieden

Andere klanten bestelden ook: