Als redding van boven komt: wat is het verschil tussen HEMS en MEDEVAC?

HEMS en MEDEVAC: het doel is hetzelfde, maar het is het risico en het noodscenario dat iets anders is. Dit is, in zeer directe termen, het verschil tussen HEMS en MEDEVAC

Maar als we meer in detail willen treden, hier is wat er gezegd kan worden over de twee soorten redding/noodgevallen en wat de belangrijkste verschillen zijn.

Laten we beginnen met uit te leggen wat HEMS doet

Lang gedefinieerd als Helicopter Emergency Medical Service, dit is een soort reddingshelikopter specifiek voor de gezondheidssector.

Het wordt gebruikt wanneer een grondvoertuig (zoals een ambulance) een gecompliceerde en geïsoleerde locatie niet kan bereiken.

Over het algemeen wordt afzuiging door middel van een lier beoogd, maar het is ook mogelijk om een ​​landing te realiseren die wordt gedefinieerd als "off-field", dat wil zeggen een situatie waarin de helikopter ook op de grond, in niet-stedelijke of bewoonde gebieden kan landen - op voorwaarde echter dat dit plaatsen zijn die niet vijandig staan ​​tegenover zijn aanwezigheid of zijn medisch team.

De patiënt kan dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden vervoerd, of in ieder geval naar een veilige plaats.

Hieraan moet worden toegevoegd wat er gebeurt met MEDEVAC

Lange tijd gedefinieerd als medische evacuatie, is er het essentiële verschil dat dit type transport in veel opzichten militair is, dat wil zeggen dat het de extractie en het transport van gewonden naar vijandige plaatsen kan betekenen.

Dit kan ook worden gedefinieerd als helikopterredding in oorlogsgebieden of veel gevaarlijker, maar in werkelijkheid valt een MEDEVAC ook onder het gebruik van vele andere verschillende middelen.

In het geval van bijvoorbeeld het gebruik van een vliegtuig of helikopter is de juistere term AirMedEvac (of Aero Medical Evacuation).

Daarom wordt MEDEVAC Medische Evacuatie niet alleen toegepast voor helikopterreizen, maar ook voor vliegreizen

Denk hierbij aan lijnvliegtuigen waarmee tot bijna 300 passagiers vervoerd kunnen worden.

De reden hiervoor is de behoefte aan een winning op basis van drie factoren, gedefinieerd als korte, middellange en lange afstand.

Dit komt omdat in bepaalde scenario's vervoer tot ver buiten het land van vertrek nodig kan zijn, om redenen die variëren van oorlog tot verschillende gebreken aan stabiliteit in politieke of sociale aangelegenheden.

Als zodanig kunnen MEDEVAC's voor lange afstanden tot 10,000 kilometer bereiken, uiteraard met het gebruik van het juiste voertuig (bijvoorbeeld een Airbus A310)

Maar juist omdat deze term zowel in de militaire sfeer kan worden gebruikt als om een ​​winning vanaf een vijandige locatie over meerdere radii te beschrijven, kan men MEDEVAC ook aanduiden als een reddingsmethode die van toepassing is op alle soorten transport (land, lucht en zee).

In het geval van extractie van gewonde militairen wordt de term ook wel genoemd onder de tak van TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

Zoals met HEMS, kan een dergelijke operatie ook beginnen als een normale SAR-operatie (Search And Rescue), die kan worden gedefinieerd als een eerste reddingsoperatie met een helikopter en uiteindelijk een langeafstandstransport, zoals gedefinieerd door evacuatie.

Uiteraard kunnen bij een dergelijke gelegenheid burgerslachtoffers of militaire slachtoffers vallen, daarom is de MEDEVAC gedefinieerd met al deze aanvullende regels en afstanden voor de reis.

Niet alleen voor de militairen aan het eind van de dag: de kustwacht kan een helikopterextractie bijvoorbeeld ook een MEDEVAC noemen, aangezien het een marinekorps is.

De term kan dus ook worden uitgebreid tot bijvoorbeeld de Carabinieri, die met helikoptertransport slachtoffers in het veld kunnen opvangen en zo snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen.

Hier is dan alles wat er gezegd kan worden over de verschillen tussen HEMS en MEDEVAC

Natuurlijk kunnen we ook ingaan op het verschil in uitrusting tussen de twee methoden, maar ze lijken in feite erg op elkaar (als we het natuurlijk hebben over het medische veld, en niet het militaire veld) en als zodanig kunnen we aannemen dat, afgezien van het verschil in middelen, de apparatuur die wordt gebruikt om te stabiliseren een patiënt en hem in veiligheid brengen lijkt sterk op die welke normaal wordt gebruikt voor een HEMS, alleen in meer specifieke hoeveelheden wat betreft het gebruik van vliegtuigen, gezien het specifieke doel waarvoor ze worden gebruikt.

Lees ook:

MEDEVAC Met Italiaanse legerhelikopters

HEMS en vogelaanvaring, helikopter geraakt door kraai in het VK. Noodlanding: voorruit en rotorblad beschadigd

Bron:

https://it.wikipedia.org/wiki/MedEvac

Andere klanten bestelden ook: