Nylige innovasjoner innen onkologi

Personlig tilpassede kreftterapier

En av de mest lovende fremskritt i kreft behandling er utviklingen av personlig tilpassede terapier. Disse terapiene vil bruke mRNA-baserte vaksiner, lik de som brukes i COVID-19-vaksiner, for å bekjempe kreft ved å stimulere pasientens immunsystem til å kjempe mot tumorceller. I Storbritannia har det hittil blitt utført omfattende kliniske studier på en prøvestudie av 200 pasienter fra ulike europeiske land. Forskningen forventes å være fullført innen 2027. Denne typen behandling er klar til å redusere risikoen for tilbakefall og bivirkningene forbundet med tradisjonell kjemoterapi.

Presisjonsterapier

Et annet betydelig fremskritt i kampen mot kreft vil være presisjon medisin. Leger vil studere den genetiske og molekylære profilen til hver pasients kreft og velge behandling basert på spesifikke cellulære endringer som driver cellevekst. Precision Oncology viser løfte om å redusere bivirkninger betydelig uten å skade friske celler. NHS UK bruker et Precision Oncology Innovation Panel for å teste over 13,000 XNUMX tumorprøver og identifisere de mest effektive behandlingene.

Immunterapi og celleterapi

Immunterapi fortsetter å være en hjørnestein i kreftbehandling, med nyere FDA godkjenninger for noen nye cellulære terapier. Dette inkluderer terapi med tumorinfiltrerende lymfocytter (TIL) for avansert metastatisk melanom. I denne prosessen blir T-celler isolert fra pasientens immunsystem med svulsten dyrket i laboratoriet og gjeninnført for å styrke immunresponsen mot kreft. Bruken av flere ikke-invasive immunkontrollpunkter forbedrer overlevelsesraten ved ulike maligniteter.

AI og avansert diagnostikk

Kunstig intelligens (AI) har vist seg effektiv i å forbedre helsetjenester fra kreftdiagnose til behandling. I India brukes AI til å profilere risiko og tidlig diagnostisere vanlige svulster som brystkreft, selv i områder med lav bildekompetanse. FDA har autorisert det første AI-drevne diagnostiske verktøyet for hudkreft, som muliggjør ikke-invasiv identifikasjon av melanom, basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom ved behandlingspunktet. Disse avanserte verktøyene lover å redusere diagnosetider og forbedre nøyaktigheten, og bidra til å redde flere liv.

De bruk av disse avanserte verktøyene akselererer diagnose, reduserer tid og redder flere liv. Nyere onkologisk utvikling åpner for ulike metoder for kreftdiagnose og behandling. Fra personlig tilpassede behandlinger til presisjons- og immunologiske terapier, samt bruk av AI, lover disse fremskrittene en ny giv for pasienter og leger. Ytterligere forskning og utvikling på disse feltene er avgjørende for å redde flere liv over hele verden.

Kilder

Du vil kanskje også like