Paramedikere står overfor terrorangrep

Paramedikere er alltid i fare når de er ute med ambulansen. Voldsepisoder er vanlige og dessverre hyppige. Innstillingen for denne casestudien er i Israel. Karakterene til denne virkelige opplevelsen er paramedikere og ...

Hvorfor er du en ambulanseperson?

Ambulansepersonell er ikke bare der for et yrke. Det er en jobb, og det krever innsats og ferdigheter som skal utføres. Som ambulansepersonell eller EMT har sykepleier og instruktør harde veier for å gi riktig pleie.

Slip løs kraften fra den digitale pasienten

Med anslagsvis 2.77 milliarder brukere over hele verden har fenomenet sosiale medier tatt verden med storm. I Sør-Afrika bruker nesten halvparten av befolkningen internett, inkludert 8 millioner Twitter-brukere og 16 millioner Facebook-brukere.

Medisinsk evakuering under kritisk sikkerhetssituasjon

Et humanitært oppdrag satt i fare på grunn av væpnede grupper. Spesielt akuttmedisinske operasjoner som evakuering blir farlige. #AMBULANS! samfunnet startet i 2016 med å analysere noen tilfeller. Dette er en #Crimefriday-historie å lære ...