Internasjonal Dag for funksjonshemmede: Ikke mer stigmatisering og misforståelser

Den årlige overholdelse av den internasjonale dagen for funksjonshemmede ble proklamert i 1992, av De forente nasjoner Generalforsamlingsoppløsning 47 / 3. Overholdelsen av dagen tar sikte på å fremme forståelse av funksjonshemmede og mobilisere støtte til funksjonshemmede, rettigheter og trivsel for funksjonshemmede. Den søker også å øke bevisstheten om gevinster som skal utledes av integrering av funksjonshemmede i alle aspekter av det politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle livet. 

Siden 2009 organiserer Institutt for økonomiske og sosiale saker en filmfestival som en del av hendelsene ved FNs hovedkvarter for å feire dagen. De United Nations Aktiver Filmfestival (UNEFF) inkluderer korte funksjonshemningsrelaterte filmer valgt på grunnlag av innholdet og budskapet som kan bidra til å øke bevisstheten om problemer med funksjonshemming og ytterligere fremme full og effektiv deltakelse av funksjonshemmede i samfunnet.

Siden 2015 arrangerer Institutt for økonomisk og sosial affære en fotoutstilling. De FN Aktiver Photo Exhibition vil arbeide for å bidra til å endre misoppfatninger for å motvirke stigmatisering og stereotyping om personer med nedsatt funksjonsevne. Det vil også fremme en bedre forståelse av uførhetsspørsmål og presentere funksjonshemmede som personer som er en del av vårt menneskelige mangfold.

Du vil kanskje også like