Browsing Tag

første svarer

første responder, frivillige og personer som ikke deltok på BLS-kurs, som trenger informasjon for rask og korrekt førstehjelpsbehandling.