Nagłe zagrożenia zdrowotne w Ameryce Południowej: aktualizacje i aktualne wyzwania

Wzmocnienie reakcji opieki zdrowotnej w kontekście kryzysowym

El Niño in 2023 wywarło znaczący wpływ na zdrowie publiczne w Ameryka Południowa, pogłębiając bezbronność społeczności, które już borykają się z trudnościami. Zmiany w opadach i temperaturach doprowadziły do ​​suszy, pożary i powodzie w Ameryce Południowej, zagrażające życiu milionów ludzi. Liczba denga przypadków znacznie wzrosła – ponad 4 miliony nowych infekcji w całym regionie, przekraczając rekord ustanowiony w 2019 r. Taki wzrost epidemii arbowirusa nastąpił w obliczu złożonych kryzysów humanitarnych, związanych z masowymi migracjami i przemocą zbrojną mającą miejsce w wielu jurysdykcjach. To jeszcze bardziej obciążyło i tak już przepełnione krajowe placówki opieki zdrowotnej. Interwencje mające na celu zwalczanie chorób i zmian klimatycznych pomogły ograniczyć liczbę przypadków w niektórych jurysdykcjach, ale dotknięte obszary pozostają poważne.

Haiti: kryzys zdrowotny i humanitarny

Haiti przedstawia kalejdoskop najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych występujących obecnie na półkuli zachodniej. Cholera pojawił się ponownie na wyspie w Październik 2022, jednak wybuch epidemii był tylko jednym z elementów eksplozji złego stanu zdrowia i przemocy na całej wyspie, o niespotykanej dotąd skali. Mała społeczność mobilizacji humanitarnej zwróciła się o pomoc do: Komisja ERC oraz rozpoczęła szeroko zakrojone działania interwencyjne między agencjami, aby dodać energii niechętnej pomocy humanitarnej w terenie. Pomimo wspólnych wysiłków dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej pozostaje ograniczony, co dotyka szczególnie społeczności najbardziej zagrożonych ubóstwem.

Nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej w Paragwaju

Paragwaj twarze poważne nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, przy czym większość zasobów infrastruktury i opieki zdrowotnej koncentruje się w obszarach stołecznych i miejskich. Ogranicza to dostęp do podstawowych usług opieki zdrowotnej dla obszarów wiejskich i społeczności tubylczych. Amnesty International stwierdziła, że ​​nierówności te pogłębiają brak zasobów i dysfunkcyjny system finansowania, który często zmusza rodziny do zadłużania się z tytułu wydatków na leczenie. Rząd Paragwaju musi wdrożyć postępową politykę fiskalną, aby rozwiązać problemy związane z dochodami i poprawić system finansowania publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Apel nadzwyczajny WHO na rok 2024

W odpowiedzi na liczne narastające kryzysy zdrowotne w Ameryce Południowej, Komisja ds KIM wystosował nadzwyczajny apel na rok 2024, wzywając świat do alokacji środków $ 133.9 mln wspieranie i wzmacnianie bieżącego reagowania w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdrowia oraz poprawa świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnić reakcję na epidemie chorób zakaźnych, lepiej przygotować się na klęski żywiołowe oraz usprawnić zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw oraz programami szczepień. Ponadto inicjatywy mają na celu wzmocnienie zdolności społeczności najbardziej bezbronnych do samodzielnego zarządzania zagrożeniami dla zdrowia.

Źródła

Może Ci się spodobać