REAS 2023: Drony na pierwszej linii frontu straży pożarnej

Drony strażackie, innowacja technologiczna w zarządzaniu kryzysowym

W XXII edycji Międzynarodowa Wystawa Ratunkowa, REAS 2023, które odbędą się w dniach 6–8 października w centrum wystawowym Montichiari (BS), drony odegrają kluczową rolę. Ogólnopolska konferencja poświęcona wykorzystaniu dronów w sytuacjach kryzysowych będzie okazją do dyskusji i analizy najnowszych innowacji w tej dziedzinie. W tym roku nacisk zostanie położony na drony strażackie, cenne narzędzia do identyfikacji, monitorowania i tłumienia pożarów lasów.

W konferencji, zorganizowanej przez Roma Drone Conference i Sea Drone Tech Summit pod przewodnictwem Luciano Castro, wezmą udział przedstawiciele Straży Pożarnej, Nadleśnictwa i Ochrona ludności, a także eksperci branżowi Andrea Beggio i Gabriele Giorgini z Vector Robotics. Synergia pomiędzy różnymi podmiotami oraz doświadczenie terenowe tych specjalistów przyczynią się do nakreślenia przyszłości wykorzystania dronów w walce z klęskami żywiołowymi.

Najważniejszym punktem konferencji będzie prezentacja poglądowa dwóch rewolucyjnych dronów wyprodukowanych we Włoszech: FireHound Zero LTE i FireResponder, opracowanych przez Vector Robotics we współpracy z NPC Spacemind. Pierwszy, stałopłat, wyposażony jest w czujnik podczerwieni umożliwiający wczesne wykrywanie pożaru i precyzyjne przesyłanie współrzędnych. Drugi, dron VTOL, może unieść do 6 kg materiału gaśniczego, który należy zrzucić na ogień, co stanowi obiecujące rozwiązanie w zakresie bezpośredniego działania na płomienie.

Drony te, zasilane energią słoneczną, mogą latać przez wiele godzin nawet na duże odległości, znacznie zwiększając możliwości monitorowania i interwencji na terenach zalesionych. Innowacje technologiczne, jakie zapewniają te urządzenia, stanowią znaczący krok naprzód w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi związanymi z pożarami lasów.

Podczas REAS 2023 zaprezentowana zostanie także „Mapa lotnicza sieci ratownictwa powietrznego”, mapa opracowana przez Avioportolano i Systemy EIL. W tym źródle szczegółowo opisano sieć 1,500 włoskich infrastruktur lotniczych, w tym portów lotniczych i powierzchni, które można wykorzystać w misjach ratowniczych i misjach ochrony ludności, zapewniając kompleksowy i aktualny przegląd w celu poprawy koordynacji i skuteczności działań ratowniczych.

Tegoroczna edycja REAS po raz kolejny pokazuje znaczenie współpracy i innowacji technologicznych w stawianiu czoła wyzwaniom stawianym przez klęski żywiołowe. Przyjęcie dronów strażackich wraz z rozwojem zasobów informacyjnych, takich jak mapa infrastruktury lotniczej, stanowi obiecujący rozdział w kierunku bardziej skutecznego i terminowego zarządzania sytuacjami kryzysowymi we Włoszech.

Źródło

Wiadomości o quadkopterach

Może Ci się spodobać