Co to jest kardiowerter? Przegląd wszczepialnego defibrylatora

Kardiowerter – co rozumiemy przez wszczepialny defibrylator? Konieczność leczenia arytmii zależy od objawów i nasilenia arytmii

Leczenie jest ukierunkowane na przyczyny.

W razie potrzeby stosuje się bezpośrednią terapię antyarytmiczną, która obejmuje leki antyarytmiczne, kardiowersję-defibrylacja, wszczepiana kardiowersja-defibrylacja, rozruszniki serca (oraz specjalna forma stymulacji elektrycznej, terapia resynchronizująca serca), ablacja cewnika, zabieg chirurgiczny lub ich kombinacja.

ZNACZENIE TRENINGU RATOWNICZEGO: ODWIEDŹ STANOWISKO RATOWNICZE SQUICCIARINI I DOWIEDZ SIĘ, JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA NAGŁY WYPADEK

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator kardiowertuje lub defibryluje serce w odpowiedzi na częstoskurcz komorowy lub migotanie komór

Najnowocześniejsze wszczepiane kardiowertery-defibrylatory mają również funkcję stymulacji przeciwbradykardiowej i przeciwczęstoskurczowej (w celu przerwania częstoskurczu przedsionkowego lub komorowego) i są zdolne do rejestrowania elektrogramów wewnątrzsercowych.

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory są wszczepiane podskórnie lub podpiersiowo, z odprowadzeniami wprowadzanymi przezżylnie do prawej komory, a czasami do prawego przedsionka.

Dwukomorowy kardiowerter-defibrylator ma również elektrodę nasierdziową lewej komory umieszczoną przez zatokę wieńcową lub przez torakotomię, aby umożliwić terapię resynchronizującą.

Typy wszczepialnych defibrylatorów serca obejmują również w pełni wszczepialny defibrylator serca wszczepiony podskórnie bez elementów wewnątrznaczyniowych oraz podobny do kamizelki defibrylator do noszenia do krótkotrwałego użytku.

Żywotność baterii wszczepialnych generatorów kardiowertera-defibrylatora wynosi zwykle około 5 do 7 lat.

WIODĄCA NA ŚWIECIE FIRMA W ZAKRESIE DEFIBRYLATORÓW I RATUNKOWYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”? ODWIEDŹ STOISKO ZOLL NA EMERGENCY EXPO

Wskazania do wszczepialnych defibrylatorów/kardiowerterów

Wszczepialne defibrylatory/kardiowertery są leczeniem z wyboru dla pacjentów, którzy przebyli

  • Hemodynamicznie istotny epizod migotania komór lub częstoskurczu komorowego, niewynikający z odwracalnych lub przemijających stanów (np. dysjony, proarytmiczne działanie leków antyarytmicznych, ostry zawał mięśnia sercowego)

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory są również wskazane u pacjentów z indukowanym częstoskurczem komorowym lub migotaniem komór w trakcie badania elektrofizjologicznego oraz u pacjentów z kardiomiopatią idiopatyczną lub niedokrwienną, frakcją wyrzutową lewej komory < 35% i wysokim ryzykiem częstoskurczu lub migotania komór.

Ponieważ wszczepialne kardiowertery-defibrylatory mają na celu bardziej leczenie niż zapobieganie częstoskurczowi komorowemu lub migotaniu komór, pacjenci predysponowani do tych arytmii mogą wymagać, oprócz wszczepialnego defibrylatora, leków przeciwarytmicznych w celu zmniejszenia liczby epizodów, a tym samym konieczności denerwujących wyładowań. ; to podejście wydłuża również czas trwania wszczepialnego defibrylatora.

KARDIOOCHRONA I RESUCYTACJA SERCOWO-PŁUCNA? ODWIEDŹ STOISKO EMD112 NA EMERGENCY EXPO, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Cardioverter – nieprawidłowe działanie wszczepionego defibrylatora

Wszczepialne defibrylatory/kardiowertery mogą działać nieprawidłowo

  • Poprzez dostarczanie niewłaściwego tempa lub wyładowań
  • Nie dostarczając w razie potrzeby stymulacji lub wstrząsów

W odpowiedzi na rytm zatokowy, migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków lub impulsy niefizjologiczne (np. złamanie elektrody) może wystąpić niewłaściwa stymulacja lub wyładowania pochodzące od wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora.

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory mogą nie być odpowiednie do odpowiedniej stymulacji lub defibrylacji w razie potrzeby z powodu takich czynników, jak migracja generatora lub elektrod, niewrażliwość stymulatora, zwiększony próg stymulacji lub defibrylacji z powodu zwłóknienia wsierdzia w miejscu poprzednich wyładowań oraz wyczerpania baterii.

Kiedy wszczepialny kardiowerter-defibrylator wyładowuje się

U pacjentów, którzy zgłoszą, że wszczepialny kardiowerter-defibrylator został wyładowany, ale bez towarzyszących objawów omdlenia, duszności, bólu w klatce piersiowej lub utrzymujących się palpitacji, wskazana jest dalsza wizyta kliniczna i/lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator w ciągu jednego tygodnia.

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator można następnie przesłuchać w celu ustalenia przyczyny wstrząsu.

Jeżeli z kolei powyższe objawy były ze sobą powiązane lub pacjent otrzymał więcej niż jeden wstrząs, należy go skierować na oddział ratunkowy w celu poszukiwania przyczyny uleczalnej (np. niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe) lub wadliwego działania urządzenia.

Czytaj także:

Emergency Live jeszcze bardziej…Live: Pobierz nową darmową aplikację swojej gazety na iOS i Androida

Pierwsza pomoc w przypadku przedawkowania: wezwanie pogotowia, co robić podczas oczekiwania na ratowników?

Squicciarini Rescue wybiera Emergency Expo: kursy szkoleniowe American Heart Association BLSD i PBLSD

„D” jak umarli, „C” jak kardiowersja! – Defibrylacja i migotanie u pacjentów pediatrycznych

Zapalenia serca: jakie są przyczyny zapalenia osierdzia?

Czy masz epizody nagłej tachykardii? Możesz cierpieć na zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW)

Wiedząc, że zakrzepica może interweniować w skrzep krwi

Procedury dla pacjentów: Co to jest zewnętrzna kardiowersja elektryczna?

Zwiększenie siły roboczej EMS, szkolenie laików w korzystaniu z AED

Różnica między kardiowersją spontaniczną, elektryczną i farmakologiczną

Źródło:

MSD

Może Ci się spodobać