Pierwsza pomoc: definicja, znaczenie, symbole, cele, protokoły międzynarodowe

Termin „pierwsza pomoc” odnosi się do zestawu działań, które umożliwiają jednemu lub kilku ratownikom udzielenie pomocy jednej lub większej liczbie osób w niebezpieczeństwie w nagłych wypadkach medycznych

„Ratownikiem” niekoniecznie jest lekarz lub sanitariusz, ale może być dosłownie każdym, nawet bez wykształcenia medycznego: każdy obywatel staje się „ratownikiem”, gdy interweniuje, aby pomóc innej osobie w nieszczęście, w oczekiwaniu na przybycie bardziej wykwalifikowanej pomocy, np. lekarza.

„Osoba w niebezpieczeństwie” to każda osoba doświadczająca nagłej sytuacji, która, jeśli nie otrzyma pomocy, może mieć zmniejszone szanse na przeżycie lub przynajmniej wyjście z wydarzenia bez obrażeń.

Są to zazwyczaj osoby, które są ofiarami urazów fizycznych i/lub psychicznych, nagłych zachorowań lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu, takich jak pożary, trzęsienia ziemi, utonięcia, strzały lub rany kłute, katastrofy lotnicze, wypadki kolejowe lub wybuchy.

Koncepcje pierwszej pomocy i medycyny ratunkowej były obecne od tysiącleci we wszystkich cywilizacjach świata, jednak historycznie przeszły silny rozwój, zbiegając się z ważnymi wydarzeniami wojennymi (zwłaszcza I i II wojną światową) i są nadal bardzo ważne dzisiaj , szczególnie tam, gdzie toczą się wojny.

Kulturowo wiele postępów w dziedzinie pierwszej pomocy poczyniono w okresie amerykańska wojna domowa, co skłoniło amerykańską nauczycielkę Clarissę „Clara” Harlowe Barton (Oxford, 25 grudnia 1821 – Glen Echo, 12 kwietnia 1912) do założenia i bycia pierwszym prezesem Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.

ZNACZENIE TRENINGU RATOWNICZEGO: ODWIEDŹ STANOWISKO RATOWNICZE SQUICCIARINI I DOWIEDZ SIĘ, JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA NAGŁY WYPADEK

Symbole pierwszej pomocy

Międzynarodowym symbolem pierwszej pomocy jest biały krzyż na zielonym tle, przyznany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

Symbolem identyfikującym pojazdy i personel ratowniczy jest natomiast Gwiazda Życia, składająca się z niebieskiego sześcioramiennego krzyża, wewnątrz którego znajduje się „laska Asklepiosa”: laska, wokół której owinięty jest wąż.

Ten symbol znajduje się na wszystkich pojazdach uprzywilejowanych: na przykład jest to symbol widoczny na ambulanse.

Asklepios (łac. „Aesculapius”) był mitologicznym greckim bogiem medycyny, którego sztukę leczył centaur Chiron.

Czasami używany jest symbol czerwonego krzyża na białym tle; jednakże użycie tego i podobnych symboli jest zastrzeżone dla stowarzyszeń wchodzących w skład Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz do użytku w sytuacjach wojennych, jako symbolu identyfikującego personel i służby medyczne (dla których symbol ten zapewnia ochronę na mocy Konwencji i innych traktatów międzynarodowych), a zatem każde inne użycie jest niewłaściwe i karalne z mocy prawa.

Inne używane symbole to krzyż maltański.

RADIO RATOWNIKÓW NA ŚWIECIE? ODWIEDŹ RADIOWĄ BUDKĘ EMS NA EMERGENCY EXPO

Cele udzielania pierwszej pomocy można podsumować w trzech prostych punktach

  • utrzymanie poszkodowanego przy życiu; w rzeczywistości taki jest cel wszelkiej opieki medycznej;
  • aby zapobiec dalszym uszkodzeniom poszkodowanego; oznacza to zarówno ochronę go przed czynnikami zewnętrznymi (np. poprzez odsunięcie go od źródeł zagrożenia), jak i stosowanie pewnych technik ratunkowych, które ograniczają możliwość pogorszenia się jego stanu (np. uciskanie rany w celu spowolnienia krwawienia);
  • zachęcać do rehabilitacji, która zaczyna się już w trakcie akcji ratunkowej.

Szkolenie z pierwszej pomocy obejmuje również naukę zasad zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom od samego początku oraz naukę poszczególnych etapów ratownictwa.

Ważnymi technikami, urządzeniami i koncepcjami w medycynie ratunkowej i pierwszej pomocy w ogóle są:

Protokoły pierwszej pomocy

W medycynie istnieje wiele protokołów i technik pierwszej pomocy.

Jednym z najczęściej stosowanych protokołów pierwszej pomocy na świecie jest basic trauma life support (stąd akronim SVT) w języku angielskim basic trauma life support (stąd akronim BTLF).

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne to sekwencja działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie uszkodzeń w przypadku zatrzymania krążenia. Protokoły pierwszej pomocy istnieją również w dziedzinie psychologii.

Na przykład podstawowe wsparcie psychologiczne (BPS) to protokół interwencji dla ratowników okazjonalnych, mający na celu wczesne radzenie sobie z ostrym lękiem i napadami paniki podczas oczekiwania na interwencje specjalistyczne i ratowników, którzy mogli zostać zaalarmowani.

Łańcuch przetrwania urazów

W przypadku urazu istnieje procedura koordynacji działań ratowniczych, zwana łańcuchem ofiar urazu, która podzielona jest na pięć głównych etapów

  • połączenie alarmowe: wczesne ostrzeganie za pośrednictwem numeru alarmowego;
  • segregacja przeprowadzona w celu oceny powagi zdarzenia i liczby zaangażowanych osób;
  • wczesne podstawowe zabiegi resuscytacyjne;
  • wczesna centralizacja w Trauma Center (w ramach złotej godziny);
  • wczesna aktywacja zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

Wszystkie ogniwa w tym łańcuchu są równie ważne dla skutecznej interwencji.

Czytaj także:

Emergency Live jeszcze bardziej…Live: Pobierz nową darmową aplikację swojej gazety na iOS i Androida

Kompensowany, zdekompensowany i nieodwracalny szok: czym są i co określają

Resuscytacja podczas tonięcia dla surferów

Pierwsza pomoc: kiedy i jak wykonać manewr Heimlicha / WIDEO

Pierwsza pomoc, pięć obaw przed reakcją na resuscytację krążeniowo-oddechową

Udziel pierwszej pomocy dziecku: jakie są różnice w stosunku do osoby dorosłej?

Manewr Heimlicha: dowiedz się, co to jest i jak to zrobić

Uraz klatki piersiowej: aspekty kliniczne, terapia, pomoc w zakresie dróg oddechowych i wentylacji

Krwotok wewnętrzny: definicja, przyczyny, objawy, diagnoza, nasilenie, leczenie

Różnica między balonem AMBU a piłką oddechową: zalety i wady dwóch podstawowych urządzeń

Jak przeprowadzić badanie podstawowe za pomocą DRABC w pierwszej pomocy?

Manewr Heimlicha: dowiedz się, co to jest i jak to zrobić

Co powinno znajdować się w apteczce pediatrycznej?

Zatrucie grzybami trującymi: co robić? Jak manifestuje się zatrucie?

Co to jest zatrucie ołowiem?

Zatrucie węglowodorami: objawy, diagnoza i leczenie

Pierwsza pomoc: co zrobić po połknięciu lub rozlaniu wybielacza na skórę

Oznaki i objawy szoku: jak i kiedy interweniować

Użądlenie osy i wstrząs anafilaktyczny: co zrobić przed przyjazdem karetki?

Wstrząs kręgosłupa: przyczyny, objawy, ryzyko, diagnoza, leczenie, rokowanie, śmierć

Kołnierz szyjny u pacjentów po urazach w medycynie ratunkowej: kiedy go używać, dlaczego jest ważny

Urządzenie do ekstrakcji KED do ekstrakcji urazów: co to jest i jak z niego korzystać

Wprowadzenie do zaawansowanego szkolenia pierwszej pomocy

Resuscytacja podczas tonięcia dla surferów

Szybki i brudny przewodnik po szoku: różnice między skompensowanym, zdekompensowanym i nieodwracalnym

Utonięcie suche i wtórne: znaczenie, objawy i zapobieganie

Źródło:

Medycyna online

Może Ci się spodobać