Wydatki na opiekę zdrowotną we Włoszech: rosnące obciążenie gospodarstw domowych

Ustalenia Fondazione Gimbe podkreślają niepokojący wzrost wydatków na opiekę zdrowotną we włoskich gospodarstwach domowych w 2022 r., co rodzi poważne pytania dotyczące zdrowia społeczno-zdrowotnego.

Rosnące obciążenie finansowe jednostek rodzinnych

Analiza przeprowadzona przez Fundacja Gimbe podkreśla niepokojącą tendencję. Przez cały 2022 r. Włoskie rodziny musiały ponosić znaczny ciężar wydatków na opiekę zdrowotną. Sytuacja ta rodzi poważne pytania społeczno-zdrowotne.

Rosnące obciążenie finansowe jednostek rodzinnych

Z zebranych danych wynika, że ​​wydatki na opiekę zdrowotną ponoszone bezpośrednio przez włoskie rodziny osiągnęły prawie 200 tys 37 miliard euro w 2022. Znaczący wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Konkretnie ponad 25.2 mln rodzin musiało przeznaczyć średnio 1,362 euro na wydatki na opiekę zdrowotną. Wzrost o ponad 64 euro w porównaniu z rokiem poprzednim: znaczne obciążenie.

Dysproporcje regionalne i zagrożenia dla zdrowia

Wyraźnie widać wyraźną nierówność terytorialną. W regionach Mezzogiorno, gdzie świadczenie Podstawowe poziomy opieki jest często niewystarczające, trudności gospodarcze mają poważniejsze skutki. W tych obszarach ponad 4.2 milionów rodzin musiał ograniczyć wydatki na opiekę zdrowotną. Ponadto ponad 1.9 mln osób musiało zrezygnować ze świadczeń opieki zdrowotnej ze względów ekonomicznych. Sytuacja, która naraża ponad 2.1 miliona ubogich rodzin na ryzyko zdrowotne, uwypuklając głęboką lukę w dostępie do opieki.

Potrzeba ukierunkowanej polityki przeciwdziałania ubóstwu

prezes Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotto, podkreśla pilną potrzebę przyjęcia polityki mającej na celu zwalczanie ubóstwa. Nie tylko po to, aby zapewnić godny poziom życia, ale także zaradzić nierównościom w dostępie do opieki i zapobiec poważnym konsekwencjom zdrowotnym osób najbardziej bezbronnych. Cartabellotta szczególnie podkreśla ryzyko dalszego pogorszenia się sytuacji na południu Włoch. W tych obszarach skutki zdrowotne, gospodarcze i społeczne mogą się jeszcze bardziej pogorszyć wraz z wprowadzeniem zróżnicowanej autonomii.

W 2022 r. analiza przeprowadzona we Włoszech wykazała potrzebę zapewnienia godziwą i dostępną opiekę dla wszystkich, zmniejszając koszty dla rodzin i niwelując dysproporcje regionalne. Tylko poprzez konkretną politykę mającą na celu walkę z ubóstwem i wzmocnienie krajowego systemu opieki zdrowotnej można skutecznie chronić zdrowie każdego obywatela Włoch, niezależnie od warunków ekonomicznych i miejsca zamieszkania.

Źródła

Może Ci się spodobać