Hospital Triage i USA

Hur triage fungerar i akuta sjukhus Triage i akuta sjukhus: hur det fungerar Triage på amerikanska sjukhus är en grundläggande process för att prioritera patienter som kommer till akutmottagningar baserat på svårighetsgraden av deras tillstånd. I…

Extrem värmebölja i New Delhi

Värmerekord i New Delhi Just nu upplever staden New Delhi en exceptionell torka, med temperaturer som når allt högre rekord månad för månad. Sedan början av maj har maxtemperaturerna varit...