surfning Tag

Hälsa

AIDS, skillnad mellan HIV1 och HIV2

HIV1 och HIV2, vad är skillnaderna? Humant immunbristvirus (även kallat HIV, en förkortning från engelskan "human immunodeficiency virus") är ett retrovirus av lentivirussläktet, kännetecknat av att ge upphov till kroniska...