surfning Tag

hjärt-lungräddning

Life Saved: Vikten av första hjälpen

Vikten av hjärt-lungräddning I en värld där varje ögonblick kan vara avgörande för att rädda ett liv, kommer kunskap och tillämpning av hjärt-lungräddning (HLR) och användningen av Automated External Defibrillator (AED) fram som...

När TV räddar liv: en tonåringslektion

En 14-årig pojke blir en hjälte efter att ha räddat en man från en hjärtattack tack vare förvärvade färdigheter I ett alltmer medvetet samhälle om vikten av förberedelser i nödsituationer, berättelsen om en ung pojke som räddade livet på en...

Padel domstol räddning: vikten av defibrillatorer

Ett ingripande i rätt tid som betonar värdet av förberedelser och adekvat utrustning i nödsituationer. Den senaste incidenten med en man som räddades från en medicinsk nödsituation tack vare en medspelares snabba agerande och användningen av en...

Att känna igen och agera på en hjärtattack

En viktig guide för att identifiera och hantera en hjärtnödsituation Symtom på hjärtinfarkt: Varningstecken Hjärtinfarkt, allmänt känd som en hjärtinfarkt, är ett allvarligt medicinskt tillstånd som uppstår när blodflödet till hjärtat ...