surfning Tag

utbildning

Träningsinnehåll

Nödutrustning: nödbärarbladet / VIDEOTUTORIAL

Bärlakanet är ett av de mest välkända hjälpmedlen för räddaren: det är i själva verket ett verktyg som används i nödsituationer för att lasta patienter som inte kan röra sig självständigt, på båren eller för att överföra skadade från båren till sängen