Visar kategori

brandmän

Brandmän, brandsäkerhet och förebyggande av faror är huvudämnet på Emergency Live. Läs våra fallrapporter, berättelser och åsikter om de yrkesverksamma som är involverade i osäkra och farliga miljöer med brand- och kemiska exponeringar.

Female Firefighters: Modern Heroines on the Frontlines

Genom att övervinna hinder och trotsa stereotyper, går kvinnliga brandmän sin väg De första kvinnliga brandmännen i Bangladesh I Bangladesh har en grupp modiga kvinnor skrivit historia genom att bli brandmän, ett yrke som traditionellt...

Brandmännens roll i hanteringen av klimatnödsituationer

Hur brandmän bekämpar rekordvärmekonsekvenser och tillhandahåller förebyggande lösningar Med ökningen av extrema väderfenomen på grund av klimatförändringar blir rekordhöga värmehändelser mer frekventa och intensiva i många delar av världen...