Visar kategori

Räddningstjänst

Civilskydd och civilförsvar är den centrala pelaren mot naturkatastrofer, katastrofer och nödsituationer. Volontärer och yrkesverksamma som är involverade i elasticitetssystemen behöver informationen för att prestera bättre i stora nödsituationer.