Övergående takypné hos nyfödd: översikt över neonatalt våtlungsyndrom

Övergående takypné hos det nyfödda barnet (även kallat "övergående neonatal takypné" eller "neonatalt våtlungsyndrom") är en andningsstörning hos den nyfödda orsakad av fördröjd reabsorption av fosterlungvätska som kan leda till övergående andnöd och, i allvarliga fall, död av det nyfödda på grund av andningssvikt

Incidensen av övergående takypné hos nyfödd är cirka 1 %

Övergående takypné hos den nyfödda orsakas av en försening i reabsorptionen av fostrets lungvätska.

Patofysiologi av övergående takypné hos nyfödd (neonatalt våtlungsyndrom)

Fördröjningen i återabsorption av lungvätska bestäms delvis av omognaden av Na (natrium)-kanalerna i lungepitelcellerna: dessa kanaler är ansvariga för upptaget av Na (och därmed vatten) från alveolerna och – om de är omogna – kanske inte kan utföra denna uppgift och resultera i dålig reabsorption av fostrets lungvätska.

BARNHÄLSA: LÄR MER OM MEDICHILD genom att besöka kåpan på nödutställningen

Riskfaktorer för övergående takypné hos nyfödda är:

 • för tidig födsel
 • graviditetsålder på 28 veckor eller mindre;
 • låg födelsevikt (mindre än 1500 gram, dvs 1.5 kg)
 • manligt kön;
 • nyfödda med andningsdepression och försenad eliminering av fetal lungvätska;
 • låga tillväxtparametrar hos nyfödda (längd, vikt och huvudomkrets);
 • lågt Apgar-index;
 • makrosomi;
 • bronkial astma;
 • diabetiker far;
 • diabetiker mamma;
 • mamma undernärd som standard
 • mamma med flerbördsgraviditet;
 • mamma som missbrukar alkohol och/eller tar droger;
 • ihållande pulmonell hypertoni;
 • terminsfödda barn med elektivt kejsarsnitt utan förlossning;
 • syskon födda för tidigt och/eller med övergående takypné hos den nyfödda och/eller med hjärtmissbildningar.

Symtomen och tecknen på övergående takypné hos den nyfödda är

 • takypné (snabb andning);
 • cyanos (blåaktig hudfärg);
 • dyspné (svårigheter att andas);
 • grymtande;
 • förstoring av näsfenorna (utvidgning av näsborrarna);
 • intrakostala och subkostala retraktioner;
 • bullriga andning.

Diagnos

Diagnosen övergående takypné hos den nyfödda misstänks vid objektiv undersökning om det finns tecken på andnöd strax efter födseln.

Säkerhetsdiagnosen uppnås genom en lungröntgen, som visar överexpanderade lungor med förstärkning av perilymfmönstret, ett hirsut utseende av hjärtkanterna, en tydlig lungperiferi och vätska i lungsaxen.

CBC, blododlingar och hemogasanalys (som visar hypoxemi) kan också utföras.

Differentiell diagnos

Differentialdiagnosen uppstår i relation till andra tillstånd som leder till neonatal andningsbesvär, såsom mekoniumaspirationssyndrom.

Det senare tenderar dock att inträffa vid post-term förlossning (dräktighet på mer än 40 veckor) medan, som vi har sett, övergående takypné hos den nyfödda tenderar att uppstå främst vid för tidig förlossning .

Differentialdiagnosen uppstår även när det gäller lunginflammation, neonatal respiratory distress syndrome och sepsis.

Behandlingen av transient neonatal takypné består huvudsakligen av syrgasbehandling (tillförsel av syrgas) med bår, med barnet under noggrann observation

I sällsynta fall kräver mycket för tidigt födda barn och/eller de med neurologisk depression vid födseln eller andra andningsproblem (t.ex. medfödd luftvägsmissbildning respiratory distress syndrome) kontinuerlig övertrycksventilation.

Endast i de svåraste fallen bör spädbarnet intuberas och mekanisk ventilation utföras.

Om de initiala resultaten är obestämda eller det finns tecken som tyder på en bakteriell infektion, administreras antibiotika (t.ex. ampicillin och gentamicin) till barnet i väntan på att odlingsresultaten ska komma från laboratoriet.

Duration

I de flesta fall, om den medicinska interventionen var snabb och barnet reagerade bra på O2-behandlingen, normaliseras andningssituationen vanligtvis några dagar efter födseln (vanligtvis 2 – 4 dagar) utan några följdsjukdomar.

Prognosen för övergående takypné hos den nyfödda är generellt god

Faktorer som kan öka svårighetsgraden och försämra prognosen är:

 • mycket för tidig födsel
 • gestationsålder mindre än 28 veckor;
 • låg födelsevikt (mindre än 1500 gram, dvs 1.5 kg);
 • tidig intervention av medicinsk personal;
 • lågt Apgar-index;
 • andningssvårigheter
 • sepsis;
 • lunginflammation;
 • skada på nervsystemet;
 • endokraniella komplikationer relaterade till hypoxemi, hyperkapni, hypotoni, blodtrycksfluktuationer och låg cerebral perfusion;
 • endokraniell blödning;
 • förekomst av andra medfödda eller förvärvade lungsjukdomar, t.ex.
 • missbildningar i luftvägarna,
 • ihållande pulmonell hypertoni,
 • lungagenes,
 • mekonium aspirationssyndrom,
 • pulmonell hypoplasi,
 • pulmonell aplasi,
 • bronk-pulmonell dysplasi,
 • hypertensiv pneumothorax;
 • förekomst av andra medfödda systemsjukdomar (t.ex. hjärtmissbildningar, typiskt en genomtränglig Botallos kanal).

Övergående takypné hos den nyfödda har en dödlighet på cirka 1 – 2 %

Om respiratory distress syndrome uppstår, även med medicinskt ingripande i tid, stiger dödligheten till cirka 9 – 10 %.

Döden inträffar vanligtvis främst under den första perioden av syrgastillförsel.

Död inträffar på grund av akut andningssvikt.

Läs också:

Emergency Live Ännu mer...Live: Ladda ner den nya gratisappen för din tidning för IOS och Android

Vad är övergående takypné hos nyfödda eller neonatalt våta lungsyndrom?

Takypné: Betydelse och patologier associerade med ökad frekvens av andningspåverkan

Första riktlinjerna för användning av ECMO hos pediatriska patienter som genomgår hematopoetisk stamcellstransplantation

Obstruktiv sömnapné: vad det är och hur man behandlar det

Obstruktiv sömnapné: Symtom och behandling för obstruktiv sömnapné

Vårt andningsorgan: en virtuell rundtur i vår kropp

Trakeostomi under intubation hos COVID-19 patienter: en undersökning av aktuell klinisk praxis

FDA godkänner Recarbio för att behandla sjukhusförvärvad och ventilatorassocierad bakteriell lunginflammation

Klinisk översyn: Acute Respiratory Distress Syndrome

Stress och ångest under graviditeten: Hur man skyddar både mor och barn

Andningsbesvär: Vilka är tecknen på andnöd hos nyfödda?

Akut pediatrik/neonatalt andningsbesvärssyndrom (NRDS): orsaker, riskfaktorer, patofysiologi

källa:

Medicina online

Du kanske också gillar